Αύξηση κεφαλαίου από την Trastor λόγω μετατροπής ομολογιακού δανείου
Αύξηση κεφαλαίου από την Trastor λόγω μετατροπής ομολογιακού δανείου

Αύξηση κεφαλαίου από την Trastor λόγω μετατροπής ομολογιακού δανείου

RE+D magazine
10.05.2024

Αύξηση κεφαλαίου λόγω μετατροπής ομολογιακού δανείου ανακοίνωσε η Trastor ΑΕΕΑΠ.

Συγκεκριμένα η Trastor ανακοίνωσε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ύψους €19.746.050 λόγω της μετατροπής του συνόλου των Ομολογιών του από 02.03.2023 προγράμματος έκδοσης υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε Νέες Μετοχές.

Συμφωνα με τους όρους του προγράμματος έκδοσης του ομολογιακού δανείου, ποσού ύψους έως και €55,0 εκατ., με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων εκδόθηκαν έως 55.000.000 υποχρεωτικώς μετατρέψιμες ομολογίες σε κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 / μετοχή, το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από την Τράπεζα Πειραιώς.

Την 26.03.2024  («Ημερομηνία Μετατροπής») έλαβε χώρα η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των 52.129.572 Ομολογιών που είχαν εκδοθεί έως την Ημερομηνία Μετατροπής, σε 39.492.100 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης με βάση τον λόγο μετατροπής που είχε οριστεί, σύμφωνα με τον οποίο, κάθε 1,32 Ομολογίες που έχουν εκδοθεί μετατρέπονται σε μία Νέα Μετοχή της Εταιρείας.