Αύξηση της παραγωγής καθαρής ενέργειας κατά 11% για την EDP Renewables το α' τρίμηνο 2023
Αύξηση της παραγωγής καθαρής ενέργειας κατά 11% για την EDP Renewables το α' τρίμηνο 2023

Αύξηση της παραγωγής καθαρής ενέργειας κατά 11% για την EDP Renewables το α' τρίμηνο 2023

Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική αντιπροσωπεύουν το 38% και το 49%, αντίστοιχα.
RE+D magazine
20.04.2023

Η EDP Renewables (EDPR) ισχυροποιεί την ηγετική της θέση στην ενεργειακή μετάβαση, αυξάνοντας την εγκατεστημένη δυναμικότητά της και την παραγωγή καθαρής ενέργειας παγκοσμίως.

Ενδεικτικά, η ενέργεια που παράγεται στη  Λατινική Αμερική συνεισφέρει περισσότερο από το 10% του συνόλου, για πρώτη φορά από τότε που η EDPR άρχισε να δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, η EDP Renewables παρήγαγε 10,2 TWh καθαρής ενέργειας, σημειώνοντας αύξηση 11% σε ετήσια βάση,  χάρη στη γεωγραφική και τεχνολογική της διαφοροποίηση. Η Ευρώπη αντιπροσώπευε το 34% της συνολικής παραγωγής και η Βόρεια Αμερική το 50%, ενώ η παραγωγή της Νότιας Αμερικής υπερδιπλασιάστηκε, κυρίως λόγω της υψηλότερης εγκατεστημένης ισχύος στη Βραζιλία με τα εγκαίνια του Monte Verde, του μεγαλύτερου συγκροτήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της EDPR. Στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού (APAC), η παραγωγή αυξήθηκε κατά τέσσερις και πλέον φορές, επισπεύδοντας την ενεργειακή μετάβαση στις εν λόγω αγορές και την ηλιακή δυναμικότητα της EDPR.

Κατά την περίοδο αυτή, η εταιρεία πέτυχε συνολική εγκατεστημένη ισχύ ύψους 14,8 GW σε ανανεώσιμα περιουσιακά στοιχεία, εκ των οποίων 1,7 GW προστέθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εναλλαγών περιουσιακών στοιχείων. Στο χαρτοφυλάκιο της EDPR, η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική αντιπροσωπεύουν το 38% και το 49%, αντίστοιχα.

Η EDPR συνεχίζει να συμβάλει στην επιτάχυνση  των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως, αγγίζοντας το ρεκόρ των 5 GW σε υπό κατασκευή δυναμικότητα, το οποίο σημαίνει αύξηση κατά1 GW τους τελευταίους 12 μήνες, με τη συμβολή της ηλιακής, της αιολικής ενέργειας και της αποθήκευσης, που πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, η EDPR ξεκίνησε την κατασκευή του πρώτου της έργου στη Χιλή, ενός αιολικού πάρκου που θα έχει περίπου 80 MW ανανεώσιμης ισχύος, καθώς και του πρώτου της έργου στις Κάτω Χώρες με 10 MWac, ένα έργο που αναπτύχθηκε μέσω της Kronos Solar EDPR. Άλλα σημαντικά υπό κατασκευή έργα για την περίοδο μετά το 2023, είναι το υπεράκτιο αιολικό έργο Moray West στο Ηνωμένο Βασίλειο και το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Noirmoutier στη Γαλλία, μέσω της κοινοπραξίας Ocean Winds.

Η EDPR δεσμεύεται για μεγαλύτερη τεχνολογική διαφοροποίηση, με έμφαση στα ηλιακά έργα κοινής ωφέλειας και κατανεμημένης παραγωγής, τα οποία αντιπροσωπεύουν ήδη το 12% του χαρτοφυλακίου της. Η χερσαία αιολική ενέργεια αντιπροσωπεύει το 86% της καθαρής δυναμικότητας της EDPR και η υπεράκτια αιολική ενέργεια το 2%.