Αύξηση της τάξεως του 11,6% στον ΔΤΚ κατασκευών το 4ο τρίμηνο του 2023
Αύξηση της τάξεως του 11,6% στον ΔΤΚ κατασκευών το 4ο τρίμηνο του 2023

Αύξηση της τάξεως του 11,6% στον ΔΤΚ κατασκευών το 4ο τρίμηνο του 2023

RE+D magazine
15.03.2024

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του τετάρτου τριμήνου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του τετάρτου τριμήνου 2022, παρουσίασε αύξηση 11,6% έναντι αύξησης 31,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ΄ τριμήνου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2023, παρουσίασε αύξηση 57,6% έναντι αύξησης 52,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Δ΄ τριμήνου 2022 με το Γ΄ τρίμηνο 2022. 

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του τετάρτου τριμήνου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2023, παρουσίασε αύξηση 10,5%.