Αύξηση του κόστους των στεγαστικών δανείων τον Απρίλιο
 Αύξηση του κόστους των στεγαστικών δανείων τον Απρίλιο
  Data Data

Αύξηση του κόστους των στεγαστικών δανείων τον Απρίλιο

Το μέσο επιτόκιο νέων προθεσμιακών καταθέσεων απο επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο.
RE+D magazine
02.06.2022

Ο σύνθετος δείκτης κόστους νέων επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στο 1,51% τον Απρίλιο, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για στεγαστικά δάνεια σε νοικοκυριά αυξήθηκε 14 μονάδες βάσης στο 1,61%, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Το μέσο επιτόκιο νέων προθεσμιακών καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο -0,27%, όπως αμετάβλητο στο -0,04% παρέμεινε και το μέσο επιτόκιο για καταθέσεις όψεως των επιχειρήσεων.

Για τα νοικοκυριά, το μέσο επιτόκιο για προθεσμιακές καταθέσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 0,24%, ενώ αμετάβλητο στο 0,01% διατηρήθηκε και το μέσο επιτόκιο καταθέσεων όψεως.