Βγήκαν οι άδειες για την κατασκευή της παράκαμψης Βασιλικού
Βγήκαν οι άδειες για την κατασκευή της παράκαμψης Βασιλικού

Βγήκαν οι άδειες για την κατασκευή της παράκαμψης Βασιλικού

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του οδικού έργου στη Θεσσαλία.
RE+D magazine
31.10.2023

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής της παράκαμψης Βασιλικού. Το συνολικό κόστος κατασκευής του συγκεκριμένου οδικού τμήματος ανέρχεται στα €28.500.000 και μαζί με το κόστος των απαλλοτριώσεων φτάνει στα €32.000.000 περίπου.

Το οδικό τμήμα της παράκαμψης του Βασιλικού, μήκους 7,6 χλμ. περίπου, αποτελεί νέο τμήμα της Ε.Ο. αρ. 44 (Θήβα – Χαλκίδα – Αλιβέρι – Λέπουρα) του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου. 

Το έργο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων για τη σύνδεση με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο με τη διαμόρφωση βοηθητικού παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου, που θα εξυπηρετεί τοπικές συνδέσεις και προσβάσεις. 

Περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα τεχνικά έργα: 

  • Γέφυρα του ποταμού Λήλαντα. 
  • Τεχνικά άνω και κάτω διάβασης του κάθετου βοηθητικού οδικού δικτύου. 
  • Έργα διέλευσης εγκαρσίων ρεμάτων (οχετοί). 
  • Διαμήκη υδραυλικά έργα (υπόνομοι, τάφροι).