ΒΟΑΚ: Ξεκίνησε η αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών
ΒΟΑΚ: Ξεκίνησε η αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών

ΒΟΑΚ: Ξεκίνησε η αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών

RE+D magazine
16.08.2023

Εκδόθηκε από την αρμόδια επιτροπή το πρακτικό που αφορά στην έγκριση των μεταβολών μεταξύ των σχημάτων που συμμετέχουν στην Β΄ Φάση του Διαγωνισμού για την Σύμβαση Παραχώρησης του τμήματος του Βόρειου Οδικού άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) από Χανιά έως Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα η επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι οι μεταβολές στη σύνθεση των διαγωνιζομένων όλων των Προσφερόντων εξακολουθούν να πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού και ότι όλα τα σχήματα μπορούν να συνεχίσουν στο επόμενο στάδια της αποσφράγισης και της αξιολόγησης των Φακέλων Α, Β΄ και Γ΄ Προσφορών.

Στην επόμενη φάση του διαγωνισμού προχωρούν οι:

«ΕΝΩΣΗ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ» συμμετέχουν οι ΑΒΑΧ-EGIS-MERIDIAM 

«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» 

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο του ΒΟΑΚ, μήκους 157,5 χλμ. και προϋπολογισμού €1,5 δις. είναι το μεγαλύτερο από τα τρία τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης το οποίο θα γίνει με σύμβαση παραχώρησης.

Το δεύτερο τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη και προϋπολογισμού €360 εκατ. υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ από την κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ και Ιntrakat  και το τρίτο το τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος προϋπολογισμού 169 εκατ. κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο από την ΑΚΤΩΡ.