ΒΟΑΚ: Τέλος Σεπτέμβρη ο ανάδοχος της μέγα Παραχώρησης
ΒΟΑΚ: Τέλος Σεπτέμβρη ο ανάδοχος της μέγα Παραχώρησης

ΒΟΑΚ: Τέλος Σεπτέμβρη ο ανάδοχος της μέγα Παραχώρησης

Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
20.09.2023

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών το πρακτικό (15-09-2023) εξέτασης των Φακέλων και έγιναν αποδεκτά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής των Διαγωνιζομένων που συμμετέχουν στην Β΄ Φάση του Διεθνούς Διαγωνισμού -για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης που αφορά στη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα Χανιά-Ηράκλειο»

Στην φάση αυτή συμμετέχουν οι: 

  1. «ΕΝΩΣΗ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ» «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΒΑΞ-EGIS-MERIDIAM» 
  2. «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» 
  3. «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»

Κατά της απόφασης έχουν, δικαίωμα υποβολής Προδικαστικής Προσφυγής τα τρία σχήματα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα  ημερών από τη κοινοποίησή της η οποία θα κοινοποιηθεί μέσω του Εικονικού Χώρου Δεδομένων (ΕΧΔ).

Το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, μήκους 157,5 χλμ. και προϋπολογισμού €1,5 δις. είναι το μεγαλύτερο από τα τρία τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) το οποίο θα γίνει με σύμβαση παραχώρησης. Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου το υπουργείο έχει εντάξει και ωριμάζει και το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά (37,5 χλμ.) ως προαίρεση.

Ο ΒΟΑΚ περιλαμβάνει ακόμα το τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη και προϋπολογισμού €360 εκατ. που υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ από την κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ και Ιntrakat  και το τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος προϋπολογισμού €169 εκατ. που κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο από την ΑΚΤΩΡ.