Βουτιά 13,7% για τον ΓΔ Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Μάιο
Βουτιά 13,7% για τον  ΓΔ Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Μάιο

Βουτιά 13,7% για τον ΓΔ Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Μάιο

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Μαΐου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2023, παρουσίασε αύξηση 5,2%.
RE+D magazine
20.07.2023

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάιο 2023, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής,

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Μαΐου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, παρουσίασε μείωση 13,7% έναντι αύξησης 54,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Μαΐου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2023, παρουσίασε αύξηση 5,2%.

 Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2022 – Μαΐου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2021 – Μαΐου 2022, παρουσίασε αύξηση 16,6%, έναντι αύξησης 35,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 23,6% τον μήνα Μάιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, προήλθε: 

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Μείωση κατά 23,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής ειδών ένδυσης, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων.
  • Μείωση κατά 1,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: λοιπών ορυχείων και λατομείων. 
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

  • Μείωση κατά 31,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.
  • Μείωση κατά 10,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.