Δεσμεύσεις της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας για πιο βιώσιμα ταξίδια
Δεσμεύσεις της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας για πιο βιώσιμα ταξίδια

Δεσμεύσεις της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας για πιο βιώσιμα ταξίδια

Τι περιλαμβάνει η διακήρυξη που υπέγραψαν οι φορείς (A4E, ACI Europe, CLIA, ECTAA, EEIA, ERA, HOTREC, IAAPA, IRU, Ruraltour) στη Ρόδο.
RE+D magazine
10.04.2024

Δήλωση ορόσημο, που υπόσχεται αποφασιστική δράση για πιο βιώσιμα ταξίδια και τουρισμό υπέγραψαν χθες στο νησί της Ρόδου, στο πλαίσιο του Φόρουμ : “EU Tourism: Resilience in the Climate Crisis Era”, οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών επαγγελματικών οργανώσεων από τον τομέα των ταξιδιών, του τουρισμού και της αναψυχής.

Η υπογραφή της διακήρυξης έγινε στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Η κοινή δήλωση αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ενίσχυση της συνεργασίας και βοήθειας στον τουρισμό με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι της βιωσιμότητας. 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο τομέας δεσμεύεται να δώσει προτεραιότητα στην απανθρακοποίηση, να ενισχύσει τη συνεργασία και να συμμετάσχει σε ένα ουσιαστικό διάλογο με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Καθώς οι εκλογές στην Ε.Ε είναι προ των πυλών, καλούμε τους ιθύνοντες να διατηρήσουν τα ταξίδια και τον τουρισμό ψηλά στην πολιτική ατζέντα και να προβλέψουν ειδικά κονδύλια στον προϋπολογισμό για πρωτοβουλίες βιώσιμου τουρισμού. Η διακήρυξη επιδιώκει να ωθήσει τη βιομηχανία ταξιδιών και τουρισμού προς ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον, ενώ αξιώνει την υποστήριξη της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης περιλαμβάνουν:

1. Απανθρακοποίηση: Εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για το κλίμα σε οργανωτικό επίπεδο για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

2. Παγίωση των δεσμεύσεων: Επαναβεβαίωση και ενίσχυση των δεσμεύσεων για την επίτευξη των στόχων απαλλαγής από τον άνθρακα έως το 2050, όπως εγκρίθηκαν στις διακηρύξεις της Γλασκώβης και της Τουλούζης.

3. Καταλύτης για τη βιομηχανία: Προώθηση κουλτούρας ευαισθητοποίησης και υπευθυνότητας με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την προώθηση των προσπαθειών απαλλαγής από τον άνθρακα.

4. Στήριξη των ΜΜΕ: Υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την προσαρμογή στις κλιματικές προκλήσεις και την πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες απαλλαγής από τον άνθρακα.

5. Εκπαίδευση και κατάρτιση: Υποστήριξη πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε δεξιότητες βιωσιμότητας

6. Συνεργασία: Δέσμευση για τακτικές συνεδριάσεις με σκοπό την αξιολόγηση της προόδου και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και διαμόρφωση ενός βατού ρυθμιστικού τοπίου με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής.