Δημοσιεύτηκε ο οδηγός του “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους”
Δημοσιεύτηκε ο οδηγός του “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους”

Δημοσιεύτηκε ο οδηγός του “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους”

Το Πρόγραμμα αφορά νέους ηλικίας 18-39 ετών
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
26.10.2022

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», το οποίο αφορά νέους ηλικίας 18-39 ετών.

Στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί λύση στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και τα νέα ζευγάρια, να αποκτήσουν ένα σύγχρονο σπίτι που θα τους εξασφαλίζει ποιότητα ζωής και χαμηλό κόστος θέρμανσης και κλιματισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Επιλέξιμες είναι μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης: 

Για το σκέλος «Εξοικονομώ» ανέρχεται συνολικά σε €200 εκατ.

Για το σκέλος «Ανακαινίζω» ανέρχεται συνολικά σε €50 εκατ. για το σκέλος της επιδότησης και €100 εκατ. για το χαμηλότοκο δάνειο. 

Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2023, καθώς και από πόρους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και η κατανομή των πόρων θα γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Screen Shot 2022-10-26 at 07.37.39.png

Για την υπαγωγή στο «Ανακαινίζω», πέραν του εισοδηματικού κριτηρίου, το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 300.000 ευρώ σύμφωνα με τη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9).


Επιλέξιμες κατοικίες


Επιλέξιμες είναι μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, ενώ δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που να αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίου πολυκατοικίας.

  • Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:
  • Υφίσταται νόμιμα.
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
  • Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 


Σκέλος «Εξοικονομώ» 

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει: 

α) το γινόμενο του €1,00 επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, 

β) το γινόμενο του €220 επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, 

γ) τις €22.500. Σκέλος «Ανακαινίζω» Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανακαίνισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει: 

α) το γινόμενο του €75 επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, 

β) τις €10.000.


ΕΔΩ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ