Διαγωνισμός για Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Ανατολική Θεσ/νίκη
Διαγωνισμός για Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Ανατολική Θεσ/νίκη

Διαγωνισμός για Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Ανατολική Θεσ/νίκη

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ΜΕΑ, η οποία θα επεξεργάζεται 150.200 τόνους ετησίως.
RE+D magazine
04.01.2023

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκήρυξε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή και λειτουργία της ΜΕΑ.

Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή του έργου, την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού, εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας καθώς και την κανονική λειτουργία της για έξι έτη.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ΜΕΑ, η οποία θα επεξεργάζεται 150.200 τόνους/έτος εκ των οποίων:

128.200 τόνους/έτος σύμμεικτων αποβλήτων. Θα επεξεργάζεται το 36% των παραγόμενων σύμμεικτων σκουπιδιών της περιφερειακής ενότητας (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης, τα σύμμεικτα απορρίμματα της Π.Ε. Χαλκιδικής, τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (15% έκαστο) καθώς και τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (10% έκαστο),

2.000 τόνους/έτος προδιαλεγμένων αποβλήτων. Πρόκειται για την 1η ΜΕΒΑ (μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων) του Αν. Τομέα Θεσσαλονίκης, η οποία, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, θα εξυπηρετεί τον Δήμο Θέρμης και το 65% του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η μονάδα θα αξιοποιεί το παραγόμενο βιοαέριο προς παραγωγή θερμικής ενέργειας για τις ανάγκες της παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου. Θα έχει απόδοση παραγωγής βιοαερίου τουλάχιστον 80 Nm3 ανά τόνο εισερχόμενου προς επεξεργασία υλικού, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε μεθάνιο το 55% κ.ο.

Επίσης, μεταξύ άλλων, η σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού, τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες και την κανονική λειτουργία για έξι έτη. Το έργο έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ενώ η κατασκευή του έργου και η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με ιδίους πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η εξαετής κανονική λειτουργία του χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και τα δικαιώματα προαίρεσης.

Ως προθεσμία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 17η Φεβρουαρίου 2023, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 23 Φεβρουαρίου.