Διαγωνισμός για οδικό έργο €3 εκατ. στην Περιφέρεια Αττικής
Διαγωνισμός για οδικό έργο €3 εκατ. στην Περιφέρεια Αττικής

Διαγωνισμός για οδικό έργο €3 εκατ. στην Περιφέρεια Αττικής

Αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.
RE+D magazine
10.11.2023

Η Περιφέρεια Αττικής δημοπράτησε ένα οδικό έργο για τη βελτίωση των υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού €3 εκατ.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπει διαγωνισμός που προκηρύχθηκε.

Συγκεκριμένα, το έργο, συμπεριλαμβάνει:

  • Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (επούλωση φθορών, αντικατάσταση-συντήρηση πινακίδων και στηθαίων ασφαλείας, καθαρισμός ή επισκευή φρεατίων, κ.ά.)
  • Νέο οδόστρωμα συνολικής έκτασης 60 στρεμμάτων
  • Αντικατάσταση ή τοποθέτηση νέων στηθαίων μήκους 1.000 m
  • Διαγράμμιση συνολικής επιφάνειας 30 στρεμμάτων
  • Άρση επικινδυνότητας του οδικού δικτύου (εκσκαφές, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση καθιζήσεων, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, κ.ά.)
  • Μηνιαία καταγραφή με επιτόπου έλεγχο και αποτύπωση βλαβών με χρήση ειδικού εξοπλισμού
  • Άμεση αποκατάσταση βλαβών.