Διαγωνισμός για την κατασκευή Τεχνολογικού Πάρκου στα Ιωάννινα
Διαγωνισμός για την κατασκευή Τεχνολογικού Πάρκου στα Ιωάννινα

Διαγωνισμός για την κατασκευή Τεχνολογικού Πάρκου στα Ιωάννινα

Το έργο είναι εκτιμώμενης αξίας €69.978.529,05 χωρίς ΦΠΑ.
RE+D magazine
04.03.2024

Η Περιφέρεια Ηπείρου διακηρύσσει ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την: «Ανάθεση σύμβασης παραχώρησης για την κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας της Περιφέρειας Ηπείρου» εκτιμώμενης αξίας 69.978.529,05 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Απριλίου 2024, ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 15:00μ.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η Απριλίου 2024, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 10:00π.μ.

Οσον αφορά στο αντικείμενο του έργου

Η παρούσα Σύμβασης Παραχώρησης αφορά στην κατασκευή του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας της Περιφέρειας Ηπείρου στον Χώρο Παραχώρησης σύμφωνα με την Οικοδομική του Άδεια και την μετέπειτα συντήρηση και λειτουργία για το διάστημα της παραχώρησης προς εξυπηρέτηση του σκοπού της δημιουργίας του. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Ιωάννινα.

Το προς ανέγερση κτιριακό συγκρότημα του Τεχνολογικού Πάρκου αποτελείται από έξι διώροφα κτίρια υψηλής αισθητικής με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, συνολικής κάλυψης 7.947,97 τμ. και δόμησης 15.455,62 τμ., εκ των οποίων τα 14.738,96 τμ. είναι ανώγεια δόμηση και τα 716,66 τμ. υπόγεια κύριας χρήσης.

Ο Παραχωρησιούχος, στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης, θα αναλάβει, μεταξύ άλλων:

την εκτέλεση του Τεχνικού Έργου, δηλαδή την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κτιρίων καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, που προβλέπεται από τη Μελέτη του Έργου ή κρίνεται συμπληρωματικά αναγκαίος για την λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου.

 την πλήρη ευθύνη για τη διοίκηση, συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία του.