Διανομή μερίσματος σε μετρητά ύψους €332 εκατ. από την ΕΤΕ
Διανομή μερίσματος σε μετρητά ύψους €332 εκατ. από την ΕΤΕ

Διανομή μερίσματος σε μετρητά ύψους €332 εκατ. από την ΕΤΕ

Μετά το "πράσινο φως" που άναψε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
RE+D magazine
06.06.2024

Την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για διανομή μερίσματος έλαβε η Εθνική Τράπεζα βάζοντας "τέρμα" στην πολυετή απαγόρευση που είχαν οι συστημικές τράπεζες.

Ειδικότερα, όπως λέει σε σχετική ανακοίνωση η ΕΤΕ, έλαβε στις 05.06.2024 την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (“ ΕΚΤ”) για τη διανομή μερίσματος σε μετρητά ύψους € 332 εκατ., ή € 0,36 ανά μετοχή, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό (“ payout ratio”) ύψους 30% επί των Καθαρών Κερδών του 2023. 

H επιστροφή στη διανομή μερισμάτων συνιστά εξέλιξη ορόσημο για την Εθνική Τράπεζα, ενώ αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του ισχυρού ισολογισμού, της διατήρησης της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, καθώς και της συνεχούς δημιουργίας κεφαλαίων της Τράπεζας. 

Η διανομή μερίσματος υπόκειται στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2024 και τη λήψη της σχετικής έγκρισης.