Διατηρητέοι οι κινηματογράφοι Ιντεάλ, Άστορ και Αελλώ.
Διατηρητέοι οι κινηματογράφοι Ιντεάλ, Άστορ και Αελλώ.

Διατηρητέοι οι κινηματογράφοι Ιντεάλ, Άστορ και Αελλώ.

Πως επηρεάζονται οι διαγωνισμοί του ΕΦΚΑ
RE+D magazine
29.11.2022

Ομόφωνα αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας να κηρυχθούν διατηρητέοι ως προς την χρήση τους οι κεντρικοί ιστορικοί κινηματογράφοι Ιντεάλ, Αστορ και Αελλώ.

Η απόφαση πάρθηκε ύστερα από σχετικό ψήφισμα που κατέθεσε η παράταξη «Ανοιχτή Πόλη» με επικεφαλής τον Νάσο Ηλιόπουλο. Ο δήμος Αθηναίων κάλεσε το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και κάθε άλλη αρμόδια Αρχή, να ενεργήσουν για την κήρυξη ως διατηρητέας, της χρήσης των ιστορικών κινηματογραφικών αιθουσών της Αθήνας, καθώς και να μεριμνήσουν για τη θεσμική προστασία τους ως χώρων πολιτισμού, στα πρότυπα της προστασίας που έχει εξασφαλιστεί με υπουργική απόφαση του 1997 για τους θερινούς κινηματογράφους της πόλης. 

Οι τρείς ιστορικοί κινηματογράφοι στεγάζονται σε κτίρια που άνήκουν στον ΕΦΚΑ για τα οποία ο ασφαλιστικός φορέας έχει δρομολογήσει την αξιοποίηση τους μέσω μακροχρόνιων μισθώσεων. 

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του ο φορέας ξεκαθάρισε τις προθέσεις του αναφέροντας οτι:

Για το Αελλώ, δεν υφίσταται κανένα θέμα αλλαγής χρήσης του κινηματογράφου. Στόχος είναι η σύμβαση μίσθωσης να ανανεωθεί και η χρήση του ακινήτου να μην αλλάξει. 

Σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο Άστορ, υλοποιείται ο σχεδιασμός προκειμένου η αίθουσα κινηματογράφου να μην αλλάξει χρήση, το υπόλοιπο κτήριο να αξιοποιηθεί από επενδυτή και να λειτουργήσει και κατάστημα στο ισόγειο. Οι πρώτες μελέτες που ήδη έχουν υλοποιήσει οι αρμόδιες διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ δείχνουν πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό. 

Τέλος, αναφορικά με τον κινηματογράφο Ιντεάλ, εντοπίστηκαν στατικά προβλήματα σε ολόκληρο το κτιριακό συγκρότημα. Την κατάσταση του κτιρίου «επιδείνωσε η πρόσφατη πτώση τοίχου στην πίσω πλευρά του κινηματογράφου, η οποία ανέδειξε μια σειρά από κτιριακές επεμβάσεις που έχουν γίνει και οι οποίες χρήζουν αντιμετώπισης.  

Τόσο για την συνολική αποκατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος όσο και για την εκμετάλλευσή του, βρίσκεται ανοικτή διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή. Όσοι υποψήφιοι επενδυτές ήρθαν σε επαφή με τον e-ΕΦΚΑ βλέπουν θετικά την διατήρηση της χρήσης της αίθουσας ως κινηματογράφου με ταυτόχρονη αναβάθμιση αυτής μέσα από την αξιοποίησή της και για θεατρικές παραστάσεις ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.