Διπλασίασε τον τζίρο της η Noval παρά την πανδημία Covid-19
Διπλασίασε τον τζίρο της η Noval παρά την πανδημία Covid-19

Διπλασίασε τον τζίρο της η Noval παρά την πανδημία Covid-19

RE+D magazine
18.03.2022

Σε περιβαλλοντικά πιστοποιημένα κτίρια γραφείων σε προνομιούχες τοποθεσίες, κέντρα logistics και data centres, ξενοδοχειακά θέρετρα, κατοικίες και έργα αστικής ανάπλασης μικτής χρήσης εστιάζει η Noval Properties για την επέκταση του χαρτοφυλακίου της.

Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση σε €19 εκατ. το 2021 (2020: €10 εκατ.), του κύκλου εργασιών της και αυξημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος σε €15 εκατ. (2020: €11 εκατ.), ενώ η εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της, αυξήθηκε κατά 13,35% σε ετήσια βάση στα €413,29 εκατ. (στις 31 Δεκεμβρίου 2021), παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς που προκάλεσε η πανδημία Covid-19.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της Noval Property περιελάμβανε 44 ακίνητα, κυρίως στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Αποτελείται από συγκροτήματα γραφείων, εμπορικά κέντρα, κέντρα logistics και τουριστικά ακίνητα συνολικής δομημένης επιφάνειας περίπου 453.000 τ.μ. 

Τα μέτρα στήριξης λόγω της Covid-19 που θέσπισε αρχικά η ελληνική κυβέρνηση το 2020 επεκτάθηκαν και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ο συνδυασμός αυτών των κυβερνητικών μέτρων με τη μειωμένη οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων λιανεμπορίου κατά τη διάρκεια των περιορισμών των μετακινήσεων και της αναστολής λειτουργίας συγκεκριμένων επιχειρήσεων επηρέασε σημαντικά τα έσοδα των εταιριών ακινήτων, όπως και της Noval Property. Παρά τις αντίξοες αυτές συνθήκες, η Noval Property συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Οι κατασκευαστικές εργασίες για την επέκταση του εμπορικού κέντρου River West ολοκληρώθηκαν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021 και η εμπορική λειτουργία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021.

Η Noval Property εντός του 2021 πραγματοποίησε τέσσερις επενδύσεις σε ακίνητα, μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή κατά 50% στην εταιρεία «THE GRID Α.Ε.», η οποία στα τέλη του 2021 απέκτησε οικόπεδο εμβαδού 16 στρεμμάτων περίπου, επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου – Χαλανδρίου στο Μαρούσι, στο οποίο προβλέπεται να αναπτυχθεί σύγχρονο συγκρότημα πράσινων κτηρίων γραφείων.

Η απόκτηση του εν λόγω ακινήτου ολοκληρώθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Noval Property προχώρησε επιτυχώς στην έκδοση πράσινου ομολογιακού δανείου ύψους 120 εκατ. ευρώ, εισηγμένου στην κατηγορία των τίτλων σταθερού εισοδήματος στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το πράσινο ομόλογο της Noval Property ήταν ένα από τα τρία πράσινα ομόλογα που είχαν εκδοθεί μέχρι τότε στην ελληνική κεφαλαιαγορά και περιλαμβάνεται στην ενότητα «ATHEX BONDS GREENet» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία θεσπίστηκε πρόσφατα.