Δωμάτια προσωπικού στα ξενοδοχεία. Οι προϋποθέσεις, οι όροι δόμησης, και τα πρόστιμα
Δωμάτια προσωπικού στα ξενοδοχεία. Οι προϋποθέσεις, οι όροι δόμησης, και τα πρόστιμα

Δωμάτια προσωπικού στα ξενοδοχεία. Οι προϋποθέσεις, οι όροι δόμησης, και τα πρόστιμα

Τι προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Τουρισμού που κατατέθηκε στη Βουλή
RE+D magazine
08.07.2024

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Τουρισμού που προβλέπει τη δυνατότητα των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων να δημιουργούν εγκαταστάσεις δωματίων προσωπικού, τη διενέργεια ελέγχων διαπίστωσης παράβασης οδηγών που διενεργούν τουριστικές μεταφορές και τη δυνατότητα μίσθωσης τμημάτων ξενοδοχείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Συγκεκριμένα επιτρέπεται η ανέγερση δωματίων για διαμονή του προσωπικού των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων (ξενοδοχεία, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, condohotels, μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας), είτε εντός των οικοπέδων ή γηπέδων επί των οποίων ανεγείρονται τα παραπάνω ξενοδοχειακά καταλύματα, είτε σε αυτοτελή οικόπεδα ή γήπεδα, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις : 

Τα δωμάτια προσωπικού που ανεγείρονται εντός των οικοπέδων ή γηπέδων επί των οποίων ανεγείρονται τα παραπάνω κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Το εμβαδόν του δίκλινου υπνοδωματίου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 14 τμ, συμπεριλαμβανομένου του λουτρού με τα λοιπά υγιεινής και εξοπλισμό μπάνιου, επιπρόσθετα δε απαιτούνται κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίου - στεγνωτηρίου και σιδερωτηρίου, καθώς και κοινόχρηστη κουζίνα εμβαδού τουλάχιστον 15 τμ.

Τα δωμάτια προσωπικού μπορούν επίσης να ανεγείρονται εντός αυτοτελών οικοπέδων ή γηπέδων σε απόσταση έως 10 χιλιομέτρων από το κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα. Στην περίπτωση αυτή τα δωμάτια προσωπικού υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και περιορισμούς για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καθώς και στις ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για ξενοδοχεία 2 αστέρων, χωρίς να είναι υποχρεωτική η κατάταξη τους σε κατηγορίες αστέρων (μη εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 4418/5.3.2019 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού).

Τα δωμάτια προσωπικού προορίζονται αποκλειστικά για τη διαμονή του προσωπικού:

α) της επιχείρησης που λειτουργεί το ξενοδοχειακό κατάλυμα,

β) καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται με συμβατικούς όρους, εντός του ξενοδοχειακού καταλύματος, 

γ) εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, που έχει ανεγερθεί σε συνδυασμό με το κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα.

Πρόστιμα 

Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους €10.000  όταν διαπιστωθεί έλλειψη των κατ’ ελάχιστον παραπάνω προδιαγραφών στους χώρους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του υπόχρεου, μέσα σε 30 ημέρες από  την επίδοση της απόφασης επιβολής προστίμου μπορεί να επιβάλλεται ως μέτρο η σφράγιση των δωματίων προσωπικού με απόφαση της υπηρεσίας τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού. 

Παραβίαση όσον αφορά στη μη χρήση των δωματίων προσωπικού για τον σκοπό που δημιουργούνται, ή την έλλειψη πιστοποιητικού πυρασφάλειας, επισύρει σφράγιση των εγκαταστάσεων ή διακοπή λειτουργίας τους από την οικεία υπηρεσία τουρισμού. 

Εδώ η τροπολογία

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024.