Δύο σημαντικές ρυθμίσεις του ΥΠΟΙΚ για τη ΛΑΡΚΟ
Δύο σημαντικές ρυθμίσεις του ΥΠΟΙΚ για τη ΛΑΡΚΟ

Δύο σημαντικές ρυθμίσεις του ΥΠΟΙΚ για τη ΛΑΡΚΟ

Προβέπεται παράταση της ειδικής διαχείρισης έως τις 7 Φεβρουαρίου 2024.
RE+D magazine
17.03.2023

Δυο ρυθμίσεις για την ΛΑΡΚΟ προβλέπονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στην Βουλή.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο μεταξύ άλλων προβλέπεται: 

1. Η παράταση της ειδικής διαχείρισης της εταιρείας έως τις 7 Φεβρουαρίου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ και του Δημοσίου στον επενδυτή που προέκυψε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο παράλληλων διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργήθηκαν από την Ειδική Διαχείριση και από το ΤΑΙΠΕΔ.

Η χορηγούμενη παράταση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθούν:

(α) Η υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης μεταξύ της ειδικής διαχείρισης και του επιτυχόντα επενδυτή.

(β) Η υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ Δημοσίου και επιτυχόντος επενδυτή στον διαγωνισμό που διεξήγαγε το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του Δημοσίου και η συντήρηση του Συγκροτήματος Εργοστασίου Λάρυμνας, έως την εγκατάσταση του επενδυτή.

(γ) Η ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων.

2. Η παράταση της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με τους εργαζόμενους της εταιρείας έως το τέλος του 2023.