Έγκριση από Επ. Ανταγωνισμού στο deal της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ
Έγκριση από Επ. Ανταγωνισμού στο deal της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ

Έγκριση από Επ. Ανταγωνισμού στο deal της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ

Η Imerys δραστηριοποιείται στην εξόρυξη και εμπορία βωξίτη.
RE+D magazine
20.12.2023

Το "πράσινο φως" στην συμφωνία του ομίλου Μυτιληναίου με την Imerys Βωξίτες άναψε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Οπως λέει σε σχετική ανακοίνωση η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 19 Δεκεμβρίου 2023, σε συνεδρίασή της έλαβε την υπ’ αριθ. 837/2023 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η συγκέντρωση η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. επί της εταιρίας IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του ν. 3959/2011.  

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ηγείται του ομώνυμου Ομίλου επιχειρήσεων, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δραστηριοποιείται ιδίως στους τομείς της μεταλλουργίας, της ενέργειας και των κατασκευών. H ΙΜΕΡΥΣ ΒΩΞΙΤΕΣ δραστηριοποιείται στη εξόρυξη και εμπορία βωξίτη.

Η υπό κρίση συγκέντρωση έχει κάθετη διάσταση και αφορά επιμέρους σχετικές αγορές που εντάσσονται στην παραγωγή και εμπορία βωξίτη και αλουμίνας. Κατά την κρίση της ΕΑ, η συγκέντρωση δεν θα επιφέρει αλλαγές στη δομή των σχετικών αγορών, κι ως εκ τούτου, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.