Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το Φράγμα Σέτας – Μανικίων
Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το Φράγμα Σέτας – Μανικίων

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το Φράγμα Σέτας – Μανικίων

Ποια έργα περιλαμβάνει η σχετική μελέτη.
RE+D magazine
11.06.2024

Ένα σημαντικό ακόμα βήμα μέχρι το επόμενο, για την πολυπόθητη και αναγκαία κατασκευή του φράγματος Σέτας – Μανικίων, πραγματοποιήθηκε κατόπιν της σχετικής απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την εκ νέου Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.

Συγκεκριεμένα, πρόσφατα εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Οροι του έργου «ΦΡΑΓΜΑ ΣΕΤΑ – ΜΑΝΙΚΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ», σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συντάχθηκε και υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας.

Κατόπιν της ιδιαίτερα σημαντικής αυτής εξέλιξης και της ταυτόχρονης ολοκλήρωσης εκ μέρους της Τεχνικής μας Υπηρεσίας της επικαιροποίησης της Τεχνικής Μελέτης του έργου, αποκτούμε την απαραίτητη ωριμότητα του φακέλου του έργου σε επίπεδο μελετών και εγκρίσεων, και απομένει πλέον το κρίσιμο σκέλος της εξασφάλισης της χρηματοδότησης η οποία αναμένεται να αγγίξει τα €55 εκατ.

Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του συνόλου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου καθώς και της Δ.Ε. Αμαρυνθίων και περιλαμβάνει ουσιαστικά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του λιθόρριπτου φράγματος μέγιστης ωφέλιμης χωρητικότητας 2.600.000 μ3.

Συγκεκριμένα, μέσα από τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

· Λιθόρριπτο φράγμα με κεκλιμένο αδιαπέρατο πυρήνα, ύψους 60 μ.

· Σήραγγα υδροληψίας

· Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου ύδατος (διυλιστήρια) δυναμικότητας 38.000 μ3/ημέρα

· Δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 227,6 χλμ. το οποίο θα υδροδοτεί 51 οικισμούς

· Συνοδά έργα δικτύου: 4 αντλιοστάσια, 47 νέες δεξαμενές ύδρευσης, διαβάσεις ρεμάτων (κάτω από τον πυθμένα ή επικρεμάμενοι αγωγοί σε υφιστάμενες γέφυρες), σώματα αγκύρωσης, φρεάτια δικλείδων, πιεζοθραυστικά φρεάτια και φρεάτια συσκευών ασφαλείας.