Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για το ΒΙΜ
Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για το ΒΙΜ

Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για το ΒΙΜ

Ποιοι οι στρατηγικοί στόχοι σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου.
RE+D magazine
07.06.2024

Με απόφαση του το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για το Building Information Modelling (BIM) η οποία είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλεθση στην αρχή του χρόνου.

Ο πενταετούς διάρκειας οδικός χάρτης έχει σαν στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας, θέτοντας συγκεκριμένους στρατηγικούς άξονες, δράσεις και παρεμβάσεις καθώς και τρόπους χρηματοδότησης των παρεμβάσεων που προτείνονται. 

Ο μετασχηματισμός του κατασκευαστικού κλάδου ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης του BIM επιτυγχάνεται με βασικό παράγοντα την ψηφιοποίηση των λειτουργιών και του τρόπου εργασίας της συνολικής αλυσίδας αξίας, η οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη οικοδομικών έργων και την κατασκευή κτιρίων, με την υλοποίηση έργων πολιτικού μηχανικού (έργα υποδομών), καθώς και με εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, όπως ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Απαιτείται χρόνος για την ευρεία ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, ώστε οι επαγγελματίες του κλάδου να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και να εξοπλιστούν με τον απαραίτητο εξοπλισμό (hardware, software), ο οποίος πρέπει να είναι συμβατός και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του BIM.

Η υιοθέτηση του BIM σε δημόσια κατασκευαστικά έργα αναμένεται να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερα δημόσια έργα και καλύτερη διαχείριση των έργων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, δεδομένου ότι τα κύρια πλεονεκτήματα του BIM αφορούν στη μείωση κόστους, τον περιορισμό των λαθών και των ρίσκων αλλά και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στο περιβάλλον των έργων. 

Το σχέδιο προβλέπει χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ρίσκο αποκλεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στην δαπανηρή ψηφιακή μετάβαση που απαιτεί το BIM.

Παράλληλα προτεραιότητα αποτελεί η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας με τόνωση των δεξιοτήτων τους μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η υψηλότερη απόδοση του κλάδου των κατασκευών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας που θα οδηγήσουν κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Εδώ η Εθνική Στρατηγική για το ΒΙΜ