"Ειδικό βάρος" στις Παραχωρήσεις δίνει ο όμιλος Ελλάκτωρ
"Ειδικό βάρος" στις Παραχωρήσεις δίνει ο όμιλος Ελλάκτωρ

"Ειδικό βάρος" στις Παραχωρήσεις δίνει ο όμιλος Ελλάκτωρ

Ποια τα οφέλη από την πώληση της Ακτωρ στην Intrakat.
RE+D magazine
12.04.2023

"Ο τομέας των Παραχωρήσεων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο νέο όμιλο Ελλάκτωρ" δήλωσε μεταξύ άλλων σε παρουσίαση προς τους αναλυτές ο Δ/νων Σύμβουλος του ομίλου Ευθύμιος Μπουλούτας.

Οπως είπε από τις υφιστάμενες συμβάσεις εκτιμάται ότι τα έσοδα για την προσεχή 20ετία (επιστροφές κεφαλαίου και μερίσματα) θα φθάσουν τα €1,3 δισ. Μάλιστα σε αυτό το ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ευλόγως η απόδοση νέων τυχόν συμβάσεων έργων Παραχώρησης και ΣΔΙΤ (π.χ. ΒΟΑΚ, νέα σύμβαση Αττικής Οδού, κτιριακά ΣΔΙΤ, επεκτάσεις Αττικής Οδού κ.ο.κ).

Οσον αφορά στα οφέλη από την πώληση της ΑΚΤΩΡ η διοίκηση αναφέρει ότι η συναλλαγή θα βελτιώσει το τελικό αποτέλεσμα καθώς η εταιρεία είναι ζημιογόνος. 

Σύμφωνα με την εταιρεία «η πώληση της θυγατρικής για τις κατασκευές σε συνδυασμό με την κατά 75% πώληση του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2022, θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων τα οποία, θα θωρακίσουν την κεφαλαιακή δομή του Ομίλου, εξοφλώντας δάνεια και υποχρεώσεις σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και έντονων πληθωριστικών πιέσεων, και θα παρέχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης και στρατηγικής στόχευσης του Ομίλου στην ενίσχυση των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του, οι οποίες εμφανίζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και υψηλή κερδοφορία με μειωμένο κίνδυνο, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες μεγιστοποίησης της αξίας για τους μετόχους».

Υπενθυμίζεται ότι για την απόκτηση του 100% της Άκτωρ η Intrakat θα πληρώσει €100 εκατ. εκ των οποίων τα €20 εκατ. έχουν καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης και τα €80 εκατ. πρόκειται να δοθούν με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας.

Σταδιακά θα πληρώσει επιπλέον €114 εκατ. που αφορούν σε δάνεια που είχε παράσχει η Ελλάκτωρ και θυγατρικές της προς την Άκτωρ.