Έκδοση ομολογιακού δανείου από την Trastor
Έκδοση ομολογιακού δανείου από την Trastor

Έκδοση ομολογιακού δανείου από την Trastor

Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υποχρεώσεων αλλά και την χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας.
RE+D magazine
22.07.2022

Την υπογραφή σύμβασης ομολογιακού δανείου ανακοίνωσε η Trastor ΑΕΕΑΠ.

Οπως γνωστοποίησε η εταιρεία σε συνέχεια της από 28.06.2022 ανακοίνωσής της, την 21.07.2022 σύνηψε Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και € 25.100.000.

Διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίστηκε η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία.

Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί αφενός για την αποπληρωμή του από 28.06.2022 ληφθέντος δανείου (ύψους €9.400.000) και αφετέρου για την χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας.