Εκδόθηκε η άδεια για το καζίνο του Ελληνικού
Εκδόθηκε η άδεια για το καζίνο του Ελληνικού

Εκδόθηκε η άδεια για το καζίνο του Ελληνικού

Η άδεια καζίνο έρχεται ως συνέχεια της υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουνίου.
RE+D magazine
17.06.2022

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χορηγείται η Άδεια Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) στο Ελληνικό.

Η χορηγούμενη άδεια προς την «ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕ» περιλαμβάνει:

  •     Ανάπτυξη χώρου καζίνο 15.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων χώρων παιγνίων και βοηθητικών εγκαταστάσεων,
  •     Ανάπτυξη ξενοδοχείου 5 αστέρων με δυναμικότητα 3.447 κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων αναγκών 119.980 τ.μ.,
  •     Ανάπτυξη συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου με επιφάνεια 23.722 τ.μ.,
  •     Ανάπτυξη χώρου συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή και πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό 10.525 θέσεων. Η ανάπτυξη των παραπάνω πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην από 8/6/2022 σύμβαση παραχώρησης και την κείμενη νομοθεσία.

Η άδεια ανάπτυξης και λειτουργίας επιχείρησης καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων ισχύει για τη συγκεκριμένη γεωγραφική θέση, στη ζώνη Α - Α1 «Γειτονιά τουρισμού - αναψυχής και επιχειρηματικού πάρκου» του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή χωροθετήθηκε με το από 28/2/2018 προεδρικό διάταγμα «Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής» (ΑΑΠ 35), και έχει χρονική διάρκεια 30 έτη από τις 8/6/2024.

Στον παραχωρησιούχο απαγορεύεται η μεταφορά της επιχείρησης καζίνο εκτός της θέσης για την οποία παραχωρήθηκε η άδεια και για όλη τη διάρκεια του χρόνου παραχώρησης.

Η "ΕΚΑΖ Ελληνικού ΑΕ" έχει δικαίωμα αποκλειστικότητας ως προς την ανάπτυξη και λειτουργία επιχείρησης καζίνο εντός της Περιφέρειας Αττικής, εκτός (α) της χωρικής υποενότητας στην οποία βρίσκεται και λειτουργεί σήμερα η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. και (β) των διαδημοτικών κέντρων ευρείας ακτινοβολίας ή των αναπτυξιακών αξόνων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας ή των πόλων εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας, όπως αυτά καθορίζονται από τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4277/2014 (Α’ 156), εξαιρουμένων από τις ανωτέρω περιοχές υπό στοιχεία (β) των περιοχών που υπάγονται στα μητροπολιτικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά, στις Χωρικές Υποενότητες Νότιας Αθήνας και Λαυρεωτικής, καθώς και στη Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής, όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του ν. 4277/2014. Οι εξαιρέσεις ουσιαστικά λαμβάνουν υπόψη τους τη μετεγκατάσταση του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι.

Η άδεια καζίνο έρχεται ως συνέχεια της υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουνίου.