Εκπρόθεσμη εξόφληση για τα μισά τιμολόγια σε διαρκή καταναλωτικά αγαθά το 2022
Εκπρόθεσμη εξόφληση για τα μισά τιμολόγια σε διαρκή καταναλωτικά αγαθά το 2022

Εκπρόθεσμη εξόφληση για τα μισά τιμολόγια σε διαρκή καταναλωτικά αγαθά το 2022

Τι δείχνει το Βαρόμετρο Συναλλακτικής Συμπεριφοράς της Atradius για βασικούς κλάδους.
RE+D magazine
18.01.2023

Εκπρόθεσμα πληρώθηκε το 1 στα 2 τιμολόγια του 2022, με τις 7 στις 10 των καθυστερήσεων να προκαλούνται από την έλλειψη ρευστότητας των πελατών και τις 3 στις 10 επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι αυξήθηκαν οι ανεξόφλητες εισπράξεις τους.

Αυτά προκύπτουν από το Βαρόμετρο Συναλλακτικής Συμπεριφοράς της Atradius το 2022, του ομίλου που ασχολείται με την ασφάλιση των πιστώσεων, και πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο τις πρακτικές Β2Β στην Ελλάδα για τους κλάδους των χημικών, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, των ηλεκτρονικών / ΤΠΕ και του χάλυβα - μετάλλων. Βάσει των σχετικών συμπερασμάτων, καταγράφηκαν μεγάλες αποκλίσεις ανά κλάδο σχετικά με τις προβλέψεις για την πορεία των επιχειρήσεων κατά το 2023, όπως και την εξέλιξη του θα έχουν φέτος οι καθυστερήσεις πληρωμών. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση, το Βαρόμετρο Συναλλακτικής Συμπεριφοράς της Atradius για το 2022, έδειξε τα εξής:

Κλάδος Χημικών

Στον κλάδο των χημικών το 52% των τιμολογίων πληρώθηκαν εμπρόθεσμα, από 46% το 2021, με καθυστέρηση καλύφθηκε το 43% από 48% ένα χρόνο πριν και τα επισφαλή χρέη διαμορφώθηκαν στο 6% του συνόλου των συναλλαγών από 5% αντίστοιχα.

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι πελάτες του κλάδου εξόφλησαν με καθυστέρηση τα τιμολόγιά τους είχαν να κάνουν με προβλήματα ρευστότητας (60%), τη διαφωνία με τον πελάτη (25%), καθυστερήσεις διοικητικού χαρακτήρα (21%) και με πτωχεύσεις πελατών (20%). Κατά το 2022 στο 33% του δείγματος αυξήθηκαν οι ανεξόφλητες εισπράξεις, στο 10% μειώθηκαν και στο 58% παρέμειναν σταθερές.

Οι ανησυχίες, όσων συμμετείχαν στην έρευνα, για την πορεία του 2023 επικεντρώθηκαν κυρίως στην παγκόσμια οικονομική κρίση ως συνεπακόλουθο της αύξησης των τιμών ενέργειας, του κόστους των πρώτων υλών, καθώς και του πληθωρισμού γενικότερα. Σοβαρές ανησυχίες εκφράστηκαν και για τις ελλείψεις ρευστότητας, όπως και για τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας, ενώ προβληματισμός διατυπώθηκε για την αργή βελτίωση της λειτουργίας αρκετών βιομηχανιών, όπως και για τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το 61% του δείγματος εξέφρασε την άποψη ότι το 2023 οι επιχειρήσεις τους θα εμφανίσουν ανάπτυξη, το 17% δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή και το 22% ότι οι εταιρείες τους θα κινηθούν αρνητικά. Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές πληρωμών, το 50% του δείγματος δήλωσε ότι δεν θα σημειωθούν κάποιου είδους μεταβολές, το 32% εξέφρασε την άποψη ότι θα επιδεινωθούν και το 18% ότι θα βελτιωθούν.

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά

Από το Βαρόμετρο προκύπτει επίσης ότι, στον κλάδο των διαρκών καταναλωτικών αγαθών το 44% των τιμολογίων πληρώθηκαν εντός χρόνου από 61% το 2021, με καθυστέρηση καλύφθηκε το 50% από 33% το προηγούμενο δωδεκάμηνο και οι επισφαλείς συναλλαγές διαμορφώθηκαν στο 5% από 6% αντίστοιχα.

Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους οι πελάτες του κλάδου εξοφλούν με καθυστέρηση τις υποχρεώσεις τους έχουν να κάνουν με προβλήματα ρευστότητας (77%), καθυστερήσεις διοικητικού χαρακτήρα (23%), σκόπιμη καθυστερημένη πληρωμή (10%) και διαφωνία με τον πελάτη (7%). Σύμφωνα πάντα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, οι ανεξόφλητες εισπράξεις αυξήθηκαν για το 27% του δείγματος, για το 16% μειώθηκαν και για το 57% παρέμειναν σταθερές.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των ερωτηθέντων σε ότι αφορά την πορεία του 2023 αφορούσε στην εξέλιξη της πανδημίας, ενώ σοβαροί ήταν και οι προβληματισμοί που εκφράστηκαν για τη συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση συνεπεία των εξελίξεων στην Ουκρανία και ακολούθησαν οι ελλείψεις ρευστότητας, οι φόβοι για πιο αργή ή μηδενική ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το 47% του δείγματος εξέφρασε την άποψη ότι το 2023 οι επιχειρήσεις τους θα εμφανίσουν επιδείνωση, το 46% δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή και το 7% ότι οι εταιρείες τους θα βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές πληρωμών, το 56% του δείγματος δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν κάποιου είδους μεταβολές, το 39% εξέφρασε την άποψη ότι θα επιδεινωθούν και το 5% ότι θα βελτιωθούν.

Κλάδος ηλεκτρονικών / ΤΠΕ

Για τον κλάδο των ηλεκτρονικών / ΤΠΕ, το Βαρόμετρο έδειξε ότι το 44% των τιμολογίων πληρώθηκαν εντός χρόνου από 61% το 2021, με καθυστέρηση καλύφθηκε το 50% από 33% το προηγούμενο δωδεκάμηνο και οι επισφαλείς συναλλαγές διαμορφώθηκαν στο 5% από 6% αντίστοιχα. Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους οι πελάτες του κλάδου εξοφλούν με καθυστέρηση τις υποχρεώσεις τους έχουν να κάνουν με προβλήματα ρευστότητας (68%), σκόπιμη καθυστερημένη πληρωμή (29%), διαφωνία με τον πελάτη (16%), καθώς και με καθυστερήσεις διοικητικού χαρακτήρα (13%),

Σύμφωνα πάντα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, για το 26% του δείγματος αυξήθηκαν οι ανεξόφλητες εισπράξεις, για το 16% μειώθηκε και για το 58% παρέμειναν σταθερές.

Σε ό,τι αφορά την ανησυχία της αγοράς για την πορεία που θα έχει το 2023 και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, οι ερωτηθέντες εξέφρασαν την άποψη ότι μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η συνέχιση της πανδημίας, ενώ ως δεύτερη απειλή ανέφεραν τη συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση και ακολούθησαν οι ελλείψεις ρευστότητας, η ανησυχία για την πορεία της εγχώριας οικονομίας και οι ανατροπές που καταγράφονται στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προέκυψε επίσης ότι μόνο το 19% του δείγματος εξέφρασε την άποψη ότι το 2023 οι επιχειρήσεις τους θα εμφανίσουν επιδείνωση, το 23% δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή και το 58% ότι οι εταιρείες τους θα βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές πληρωμών, το 32% του δείγματος δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν κάποιου είδους μεταβολές, το 39% εξέφρασε την άποψη ότι θα επιδεινωθούν και το 29% ότι θα βελτιωθούν.

Κλάδος χάλυβα / μετάλλων

Για τον κλάδο του χάλυβα και εν γένει των μετάλλων για τον οποίο «έτρεξε» το Βαρόμετρο 2022 της Atradius, προέκυψε ότι το 50% των τιμολογίων πληρώθηκαν εντός χρόνου, το 47% καταβλήθηκε με καθυστέρηση και το 3% χαρακτηρίστηκε επισφαλής συναλλαγή. Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν σχολίασαν τις συναλλαγές του 2021.

Οι εκπρόθεσμες εξοφλήσεις υποχρεώσεων αποδόθηκαν σε καθυστερήσεις διοικητικού χαρακτήρα (38%), στη διαφωνία με τον πελάτη (28%), σε προβλήματα ρευστότητας (20%) και σε σκόπιμη καθυστερημένη πληρωμή (18%). Σύμφωνα πάντα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, για το 42% του δείγματος αυξήθηκαν οι ανεξόφλητες εισπράξεις, για το 3% μειώθηκαν και για το 55% παρέμειναν σταθερές.

Σχετικά με τις παραμέτρους που ανησυχούν τα στελέχη της αγοράς για την πορεία του 2023, ως πρώτη απειλή επεσήμαναν την έλλειψη ρευστότητας, ως δεύτερη τη διαρκή παγκόσμια οικονομική ύφεση και ως τρίτη την αύξηση της αφερεγγυότητας, ενώ ακολούθησαν το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας και η συνέχιση της πανδημικής κρίσης.

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προέκυψε επίσης ότι, μόνο το 5% του δείγματος εξέφρασε την άποψη ότι το 2023 οι επιχειρήσεις τους θα εμφανίσουν επιδείνωση, το 20% δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή και το 75% ότι οι εταιρείες τους θα βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές πληρωμών, το 63% του δείγματος δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν κάποιου είδους μεταβολές, το 5% εξέφρασε την άποψη ότι θα επιδεινωθούν και το 32% ότι θα βελτιωθούν.