Εξάμηνη παράταση από ΣτΕ για την κατεδάφιση του Coco Mat στην Ακρόπολη
Εξάμηνη παράταση από ΣτΕ για την κατεδάφιση του Coco Mat στην Ακρόπολη

Εξάμηνη παράταση από ΣτΕ για την κατεδάφιση του Coco Mat στην Ακρόπολη

Στις 16 Μαίου του 2024 θα επαναξεταστεί η πρόοδος της διαδικασίας σύμφωνα με νέα απόφαση.
Ειρήνη Θεοφανίδου
16.11.2023

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση για το ξενοδοχείο Coco Mat της Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ στην Ακρόπολη.

Σε συνεδρίασή του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ εγκρίθηκε η παράταση κατά έξι μήνες για την υλοποίηση της απόφασης κατεδάφισης των τελευταίων ορόφων του επίμαχου ξενοδοχείου στην οδό Φαλήρου κάτω από την Ακρόπολη.

Ουσιαστικά η παράταση θα δώσει το περιθώριο στις κρατικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για να προετοιμάσουν την σχετική μελέτη κατεδάφισης του κτιρίου, κάτι που εφόσον φθάσει να υλοποιηθεί θα είναι και η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα. 

Και τούτο γιατί η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης κατεδάφισης, απαιτεί ειδικές μελέτες για τον στατικό και αντισεισμικό έλεγχο του φέροντος οργανισμού καθώς το συγκεκριμένο αντικείμενο κατεδάφισης δεν είναι κατασκευή ή κτίσμα συνδεδεμένο με το έδαφος, αλλά οι τελευταίοι όροφοι (άνω των 24 μ.), υφιστάμενου δεκαώροφου ξενοδοχείου. Επιπλέον είναι πιθανόν να να απαιτηθούν και επιπλέον μελέτες υποστήριξης, αντιστήριξης, ή ενίσχυσης του εναπομένοντος τμήματος ή και των όμορων κτιρίων.

Στις μελέτες αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και εργαστηριακοί έλεγχοι της ποιότητας του σκυροδέματος από πιστοποιημένο εργαστήριο (λήψη δοκιμίων - καρότων, μη καταστροφικοί έλεγχοι, μαγνητική διασκόπηση κ.λπ.). 

Κατά συνέπεια, αρχικώς θα πρέπει να ανατεθεί, με διαγωνισμό, και να εκπονηθεί η μελέτη κατεδάφισης, στην οποία θα συμπεριληφθούν και οι ως άνω μελέτες για τη στατικότητα και, ενδεχομένως, για την ενίσχυση του κτιρίου, καθώς και οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι και στη συνέχεια να ανατεθεί, με έτερο διαγωνισμό, η υλική εκτέλεση της κατεδάφισης των αυθαιρέτων τμημάτων. Για κάθε μία διαγωνιστική διαδικασία εκτιμάται ότι απαιτούνται τουλάχιστον 73 ημέρες για την υπογραφή της σύμβασης του διαστήματος αυτού υπολογιζομένου από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Κατόπιν τούτου, το Συμβούλιο, εκτιμώντας την πορεία της υπόθεσης και την τεκμηριωμένη δυσχέρεια της διαδικασίας κατεδάφισης, κρίνει ότι πρέπει να παρασχεθεί στη Διοίκηση εξάμηνη προθεσμία, αρχομένη από την κοινοποίηση σε αυτήν του παρόντος πρακτικού, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση προς την προαναφερθείσα ακυρωτική απόφαση, με την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας και κυρίως με την ταχεία προώθηση του διαγωνισμού για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την κατεδάφιση.

Σύμφωνα με νέα απόφαση η πρόοδος της διαδικασίας θα επαναξεταστεί στις 16 Μαίου του 2024 ενώ αναμένεται η τελική απόφαση για την παύση λειτουργίας του ξενοδοχείου.