Έκτακτο μέρισμα €0,3850/μετοχή από την Jumbo
Έκτακτο μέρισμα €0,3850/μετοχή από την Jumbo

Έκτακτο μέρισμα €0,3850/μετοχή από την Jumbo

Από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2021.
RE+D magazine
18.10.2022

Σε έκτακτη χρηματική διανομή από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2021 θα προχωρήσει για το 2022 η Jumbo σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Οπως λέει σε σχετική ανακοίνωση η Εταιρία έχει δεσμευτεί για διατήρηση της μερισματικής πολιτικής του 2021 και για το 2022 διανέμοντας συνολικά ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή (μικτό) με δύο ισόποσες διανομές.

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.15 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας αναφορικά με τις ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και έναρξης καταβολής έκτακτης χρηματικής διανομής, ποσού (μικτό) ευρώ 0,3850 ανά μετοχή:

Ημερομηνία αποκοπής έκτακτης χρηματικής διανομής: 09.12.2022. Ημερομηνία πριν την 16.12.2022 που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων έκτακτης χρηματικής διανομής (record date): 12.12.2022.

Ημερομηνία έναρξης καταβολής έκτακτης χρηματικής διανομής: 15.12.2022.

Η καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.