Έκτακτο μέρισμα στους μετόχους της Jumbo
Έκτακτο μέρισμα στους μετόχους της Jumbo

Έκτακτο μέρισμα στους μετόχους της Jumbo

Η καταβολή του έκτακτου μερίσματος θα ξεκινήσει στις 29 Νοεμβρίου 2023.
RE+D magazine
19.10.2023

Την πρόταση της διοίκησης για έκτακτη χρηματική διανομή συνολικού ποσού €200.008.000 από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, που αντιστοιχεί σε ποσό μικτό €1,47 ανά μετοχή ενέκριναν οι μέτοχοι της Jumbo.

 Η καταβολή του έκτακτου μερίσματος θα ξεκινήσει στις 29 Νοεμβρίου 2023. 

Εν τω μεταξύ η εταιρεία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2023 ανακοίνωσε συνολικές πωλήσεις αυξημένες κατά 13% περίπου. Για το 9μηνο του 2023, οι πωλήσεις του Ομίλου, εμφανίζονται αυξημένες κατά 17% περίπου. 

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εισηγμένη έχει ήδη ξεκινήσει το τελευταίο και πιο σημαντικό -για τα συνολικά μεγέθη του Ομίλου- τρίμηνο του έτους. Στρατηγική απόφαση της JUMBO εξακολουθεί να είναι η ανταμοιβή των καταναλωτών μέσω συνεχών μειώσεων στις τιμές των προϊόντων. 

Η Διοίκηση του Ομίλου ενημέρωσε τους μετόχους-συνεταίρους της ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ξεκινήσει η λειτουργία του νέου ιδιόκτητου υπερκαταστήματος στην πόλη Iasi (Ρουμανία) ενώ στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει το νέο μισθωμένο υπερκατάστημα στο κέντρο του Plovdiv (Βουλγαρία).

 Υπενθυμίζεται ότι λόγω του πρωτοφανούς πλημμυρικού φαινομένου στις αρχές Σεπτεμβρίου, το ένα από τα δύο καταστήματα στη Λάρισα και το κατάστημα στην Καρδίτσα παρέμειναν  κλειστά και δεν αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του έτους. Η εταιρεία θα προχωρήσει σε όλες τις εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση και επαναλειτουργία των καταστημάτων. 

Με βάσει τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η Διοίκηση επανέλαβε την εκτίμησή της, για αύξηση των πωλήσεων εφέτος κατά 12% περίπου, για μείωση του μεικτού περιθωρίου μικρότερη από 200 μονάδες βάσης και αύξηση κατά 15% περίπου στα κέρδη του Ομίλου. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω εκτιμήσεις περιλαμβάνουν προβλέψεις για ασφαλιστική αποζημίωση των πωλήσεων και της κερδοφορίας που αφορούν τα δυο καταστήματα που παραμένουν  κλειστά λόγω των  πλημμυρικων φαινομένων.