ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ολοκληρώθηκε η πώληση Κλάδου των ΑΠΕ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ολοκληρώθηκε η πώληση Κλάδου των ΑΠΕ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ολοκληρώθηκε η πώληση Κλάδου των ΑΠΕ

Το συνολικό τίμημα για τη μεταβίβαση του ποσοστού 75% ανήλθε σε €671,5 εκατ. (equity value).
RE+D magazine
15.12.2022

Η Ελλακτωρ ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο ότι ολοκληρώθηκε η συναλλαγή πώλησης του Κλάδου των ΑΠΕ στην MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., θυγατρικής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (MOH).

Συγκεκριμένα, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις 14.12.2022 υλοποιήθηκε η συναλλαγή για την μεταβίβαση από την Εταιρεία του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς την εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS AE (ΑΝΕΜΟΣ HOLDINGS), θυγατρικής της MORE κατά 75%, και στην οποία η ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμμετέχει με ποσοστό 25%.

Το συνολικό τίμημα για τη μεταβίβαση του ποσοστού 75% στην ΑΝΕΜΟΣ HOLDINGS ανήλθε σε €671,5 εκατ. (equity value).