Επανέρχονται τα εταιρικά ταξίδια
Επανέρχονται τα εταιρικά ταξίδια

Επανέρχονται τα εταιρικά ταξίδια

RE+D magazine
26.10.2023

Παρά το γεγονός ότι οι εταιρικοί προϋπολογισμοί ταξιδιών βρίσκονται υπό πίεση από τον πληθωρισμό και την οικονομική αβεβαιότητα, η ζήτηση για προσωπικές συναντήσεις και εκδηλώσεις επιστρέφει καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να επανενώσουν και να δώσουν κίνητρα παραμονής στο στελεχιακό τους δυναμικό.

Πρόσφατη έρευνα της Morgan Stanley έδειξε ότι, ενώ σχεδόν το 18% των εταιρικών ταξιδιών αναμένεται να αντικατασταθεί από εικονικές συναντήσεις, οι προϋπολογισμοί των εταιρικών ταξιδιών «επέστρεψαν σχεδόν στο φυσιολογικό» και σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες αναμένουν ότι τα τελικά τα έσοδα της αγοράς αυτής για το 2023 θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2019.

Σύμφωνα με τον Incentive Research Foundation (IRF) οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να επιβραβεύσουν και να διατηρήσουν τους υπαλλήλους τους καθώς και να διατηρήσουν την εταιρική τους κουλτούρα, και τα προγράμματα κινήτρων, αναγνώρισης και ανταμοιβής έγιναν βασικό εργαλείο, ειδικά στο τρέχον πληθωριστικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό ο αριθμός των ατόμων που αναμένεται να συμμετάσχουν σε ταξιδιωτικά προγράμματα κινήτρων θα αυξηθεί κατά 48% το 2023 και κατά 61% το 2024.