Επεκτείνει το πρόγραμμα επιβράβευσης για συνεπείς δανειολήπτες η Optima Bank
Επεκτείνει το πρόγραμμα επιβράβευσης για συνεπείς δανειολήπτες η Optima Bank

Επεκτείνει το πρόγραμμα επιβράβευσης για συνεπείς δανειολήπτες η Optima Bank

Αν κατά τη διάρκεια των 12μηνών το επιτόκιο αναφοράς μειωθεί σες επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα, το όφελος θα μεταφερθεί στους δανειολήπτες.
RE+D magazine
11.03.2024

Η Optima bank, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον οικογενειακό προϋπολογισμό και αναγνωρίζοντας την επιβάρυνση που υφίστανται από την αύξηση των ευρωπαϊκών διατραπεζικών επιτοκίων, αποφάσισε την επέκταση του προγράμματος επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικής πίστης.

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο αναφοράς για όλα τα στεγαστικά δάνεια που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, θα παραμείνει διαμορφωμένο στο 2,85%, βάσει του Euribor 3μήνου που ίσχυε στις 31 Μαρτίου 2023, μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης περίπου και θα εφαρμοστεί από τη δόση του Μαΐου 2024 έως και τη δόση του Απριλίου 2025, καλύπτοντας διάστημα 12 μηνών. 

Αν κατά τη διάρκεια των 12 μηνών, το επιτόκιο αναφοράς μειωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα, το όφελος θα μεταφερθεί στους δανειολήπτες.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους των δανειοληπτών, όλα τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, που έχουν εκταμιευθεί έως 31.12.2022 και θα είναι ενήμερα στις 28.04.2024. Για να διατηρηθεί η τιμολόγηση του προγράμματος, θα πρέπει το δάνειο να παραμείνει ενήμερο και για τους 12 μήνες της περιόδου επιβράβευσης.