Επενδύσεις που μεταμορφώνουν τα logistics
Επενδύσεις που μεταμορφώνουν τα logistics

Επενδύσεις που μεταμορφώνουν τα logistics

Αναβαθμίζεται το παλαιό χαμηλών προδιαγραφών κτιριακό απόθεμα.
Βάλια Πολίτη
28.02.2024

Ο τομέας των logistics και του ηλεκτρονικού εμπορίου γνώρισαν ταχύτατη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, μια δυναμική την οποία διατήρησαν και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, με αποτέλεσμα ο κλάδος να καταγράφει ρεκόρ επιπέδων πληρότητας και περιορισμένη προσφορά.

Με τις γεωπολιτικές κρίσεις να καθιστούν τον… επαναπατρισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αποθήκευσης στην Ευρώπη επιτακτικό, η Γηραιά Ήπειρος συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές επενδύσεις σε βιομηχανικά ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων κέντρων logistics, και αποθηκευτικών χώρων. 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την εδραίωση ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού, οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στον εν λόγω κλάδο ακινήτων, ως μια οικονομικά βιώσιμη εναλλακτική επένδυση με υψηλές αποδόσεις, έναντι των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά ακίνητα τα τελευταία χρόνια.

Σε αυτή τη συγκυρία, η Ελλάδα φαίνεται να βγαίνει κερδισμένη. Και αυτό γιατί τα αναμενόμενα έργα υποδομών – όπως η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου και των λιμενικών εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης – αλλά και η στρατηγική τοποθεσία της χώρας μας, την καθιστούν κόμβο με προοπτικές διεθνούς εμβέλειας. 

Περιοχές όπως το Θριάσιο, η Ελευσίνα και ο Ασπρόπυργος βλέπουν τις επενδύσεις να αυξάνονται διαρκώς, με επιπλέον € 50 εκατ. επενδύσεων να πραγματοποιούνται στη χώρα μας σε logistics κατά το β’ εξάμηνο 2023, σύμφωνα με την Cushman & Wakefield Proprius.

Όμως, και τα logistics παρουσιάζουν με τη σειρά τους τις δικές τους επενδυτικές προκλήσεις, κυρίως αναφορικά με την περιβαλλοντική παράμετρο των πολυσυζητημένων θεμάτων ESG. Δεδομένου ότι ο κλάδος σχετίζεται άμεσα με τρείς από τις μεγαλύτερες ρυπογόνες βιομηχανίες του πλανήτη, αυτές των ακινήτων, της ενέργειας και των μεταφορών, μεγάλο μέρος των επενδυτικών συζητήσεων περιστρέφεται γύρω από την ιδανική τοποθεσία, την κατάλληλη κατασκευή και την εύρυθμη λειτουργία των κέντρων logistics. Ειδικά αν ληφθεί υπόψη το παλαιό, χαμηλών προδιαγραφών κτιριακό απόθεμα. 

Κατά τη διαδικασία κατασκευής ή αναδιαμόρφωσης ενός κτιρίου logistics, πιστοποιήσεις κτιρίων όπως η LEED και η BREEAM είναι αυτές που υποδεικνύουν τις κτιριακές προδιαγραφές, τη στιγμή που η χρήση λύσεων Proptech μπορεί να αποβεί καθοριστική για την κατασκευή βιώσιμων εγκαταστάσεων logistics. Τα εν λόγω τεχνολογικά εργαλεία μπορούν να διευκολύνουν το σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων πράσινης εφοδιαστικής, μέσω της χρήσης του Building Information Modelling (BIM) για τη διασφάλιση βιώσιμου σχεδιασμού, καθώς και εργαλείων που βελτιστοποιούν τις κατασκευαστικές διαδικασίες, με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Το ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης συνεχίζεται με τις λειτουργικές εκπομπές, οι οποίες προκύπτουν από τη διαχείριση των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της λειτουργία τους. 

Σε αυτή τη διαδικασία, ορισμένες πλατφόρμες Proptech μπορούν να ενσωματώσουν έξυπνα συστήματα διαχείρισης κτιρίων για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας στο σύνολο των εγκαταστάσεων ενός κέντρου logistics. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση αισθητήρων, αυτοματισμών και τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο συστημάτων φωτισμού, θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, για την επίτευξη μεγαλύτερης ενεργειακή απόδοση.

Επιπλέον, ιδιαίτερα αποτελεσματικές κρίνονται και οι εφαρμογές Proptech που μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο εγκαταστάσεις εφοδιαστικής, συλλέγοντας δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, την παραγωγή αποβλήτων και άλλες περιβαλλοντικές παραμέτρους. Η ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό σημείων προς βελτίωση και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών.

Παράλληλα, η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχουν αποκτήσει πρωτεύοντα ρόλο στην επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών. Σε αυτή την περίπτωση, οι λύσεις Proptech μπορούν να βοηθήσουν τις εγκαταστάσεις logistics να ενσωματώσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ηλιακούς συλλέκτες και ανεμογεννήτριες, για την επιτόπου παραγωγή καθαρής ενέργειας. Την ίδια στιγμή, εργαλεία πρόβλεψης, ανάλυσης και βελτιστοποίησης μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των πιο αποτελεσματικών τρόπων αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η μείωση και η ανακύκλωση απορριμμάτων αποτελεί μια ακόμα περιβαλλοντική παράμετρο όπου τα εργαλεία Proptech μπορούν να βοηθήσουν τις εγκαταστάσεις logistics, διευκολύνοντας την εφαρμογή στρατηγικών μείωσης των απορριμμάτων και αποτελεσματικών προγραμμάτων ανακύκλωσης. Τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων μπορούν να βελτιστοποιήσουν τα χρονοδιαγράμματα συλλογής απορριμμάτων και να παρακολουθούν τις πρακτικές ανακύκλωσης.

Ξεπερνώντας το κομμάτι της διαχείρισης ενός κέντρου logistics, η επίδραση των λύσεων Proptech αγγίζει και το κομμάτι των μεταφορών, καθώς μπορεί να βελτιώσει τη επικοινώνηση πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών σημείων της εφοδιαστικής αλυσίδας, επιτρέποντας στους χειριστές logistics να βελτιστοποιούν τις διαδρομές, να μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου και να ελαχιστοποιούν τις εκπομπές. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση προηγμένων αναλυτικών στοιχείων, αισθητήρων IoT και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών μεταφοράς και εφοδιαστικής. Μάλιστα, τα εν λόγω μοντέλα προσφέρουν σε ορισμένες εταιρείες τη δυνατότητα να αναθέτουν συγκεκριμένα δρομολόγια σε υπεργολάβους, εφόσον καταλήξουν ότι αυτά δεν είναι αποδοτικά από άποψη κόστους ή εκπομπών άνθρακα.

Αλλά και κατά το τελικό στάδιο της παράδοσης, οι λύσεις Proptech μπορούν να κάνουν τη διαφορά, μέσα από την οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση αυτοματοποιημένων και βιώσιμων πρακτικών για την παράδοση στο τελευταίο μίλι, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εργασιών παράδοσης, κυρίως στις αστικές περιοχές.

Μια κατηγορία ακινήτων που παρέμενε αθέατη για πολλά χρόνια, τα logistics αναγνωρίζονται πλέον, όχι μόνο για τις επενδυτικές τους δυνατότητες, αλλά και για τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων ESG περισσότερων από μια εταιρειών, δεδομένου ότι αποτελούν εκπομπές του πεδίου 3, τουλάχιστον για όσες εταιρείες εμπορεύονται υλικά αγαθά. Αξιοποιώντας τις διαρκώς εξελισσόμενες εφαρμογές Proptech, τα ακίνητα logistics μπορούν να γίνουν πιο βιώσιμα, συμβάλλοντας στη διατήρηση του περιβάλλοντος, την ενεργειακή απόδοση και τις συνολικές πράσινες πρακτικές στον τομέα των ακινήτων, της εφοδιαστικής και των μεταφορών.