Επενδυτές για ξενοδοχεία και γραφεία αναζητά ο ΕΦΚΑ
Επενδυτές για ξενοδοχεία και γραφεία αναζητά ο ΕΦΚΑ

Επενδυτές για ξενοδοχεία και γραφεία αναζητά ο ΕΦΚΑ

Για ποιά ακίνητα "τρέχουν" οι διαδικασίες ποιά προετοιμάζονται
RE+D magazine
05.09.2022

Συνεχίζει την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ο e-ΕΦΚΑ έχοντας στο "αέρα" δύο διαγωνισμούς ενώ προετοιμάζει ακόμα τρία ακίνητα ιδιοκτησίας του στο κέντρο της Αθήνας

Διαγωνισμός για μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου στην Κατακουζηνού 3


Ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο ακίνητο αφορά στην μακροχρόνια εκμίσθωση 30 ετών με δυνατότητα παράτασης 10 ετών με εκτέλεση εργασιών επισκευής και ανακαίνισης του ακινήτου ελαχίστου ύψους €470.000 προ ΦΠΑ με σκοπό «τη λειτουργία του ως ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα». 

Το διατηρητέο κτίριο βρίσκεται επί της οδού Κατακουζηνού 3 και είναι συνολικής επιφάνειας 246 τ.μ. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους €2.000

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης: δύο ετήσια μισθώματα

Εγγυητική επιστολή υλοποίησης επενδυτικού προγράμματος: €30.000

Οι Υποψήφιοι που παρέλαβαν το Τεύχος Διαγωνισμού μπορούν να υποβάλλουν στον e-ΕΦΚΑ, έγγραφα αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με το Διαγωνισμό, μέχρι τη 15/09/2022. 

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των δεσμευτικών Προσφορών είναι η 05/10/2022 ημέρα Τετάρτη έως 10:00 π.μ 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τρέχει ο διαγωνισμός για την ανέγερση γραφείων στην Σατωβριάνδου και Κοτοπούλη 


Στις 14 Σεπτέμβρη θα πρέπει να καταθέσουν τις πρροσφορές τους όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό που αφορά στην εκμίσθωση οικοπέδου επί των οδών Μ. Κοτοπούλη 7 και Σατωβριάνδου 13, για την ανέγερση κτηρίου γραφείων – καταστημάτων 

Απαιτείται επενδυτικό Πρόγραμμα από τον Μισθωτή ελάχιστου ύψους €4.100.000 προ ΦΠΑ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το κόστος κατασκευής, και των μελετών, αδειών και επιβλέψεων 

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 35 χρόνια, με δικαίωμα παράτασης κατά 10 χρόνια  

ΕΔΩ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ακόμα τρία ακίνητα οδεύουν προς αξιοποίηση

Άλλα τρία άλλα ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας προετοιμάζει ο e- ΕΦΚΑ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης μισθωτικής αξίας- μελέτης αξιοποίησης των ιδιοκτησιών.

Τα τρία ακίνητα βρίσκονται επί των οδών Ζήνωνος 4-4Α, Μαμούρη 14 και Σταδίου 28 στην Αθήνα.

Επί της οδού Ζήνωνος 4-4Α στην περιοχή της Ομόνοιας στην Αθήνα βρίσκεται 8ώροφη Οικοδομή, συνολικής δομημένης επιφάνειας 2.218,12τμ και η πρόταση θα αφορά την εκτίμηση του κόστους ανακαίνισης του κτηρίου με σκοπό τη χρήση του ως τη λειτουργία του ως ξενοδοχειακή μονάδα, πλην των εκμισθωμένων καταστημάτων καθώς και τον υπολογισμό του μηνιαίου μισθώματος και της διάρκειας της μίσθωσης. 

Στην οδό Σταδίου, βρίσκεται το διατηρητέο πενταώροφο κτίριο γραφείων, καταστημάτων και κινηματογράφου, συνολικής δομημένης επιφάνειας 3.854,36 τ.μ., στο οποίο σήμερα στεγάζονται ένα εμπορικό κατάστημα (Tezenis) κι ένας κινηματογράφος (ΑΣΤΟΡ). Για το ακίνητο ζητούνται  δύο προτάσεις αξιοποίησης, η μία για την εκμετάλλευση του συνόλου του ακινήτου και η δεύτερη για την εκμετάλλευση του συνόλου του ακινήτου πλην των εκμισθωμένων χώρων του. 

Για το ακίνητο (κτίριο γραφείων) στη Μαμούρη 14, στον Σταθμό Λαρίσης, συνολικής δομημένης επιφάνειας 690 τ.μ., ο εκτιμητής θα εκτιμήσει: α) την μισθωτική αξία του περιγραφόμενου ακινήτου στην υφιστάμενη κατάσταση, β) το κόστος ανακαίνισης προκειμένου να καταστεί λειτουργικό με την υφιστάμενη χρήση και γ) την μισθωτική αξία του ακινήτου ως ανακαινισμένου.

ΕΔΩ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ