Επενδυτής στα ξενοδοχεία η Sierra
Επενδυτής στα ξενοδοχεία η Sierra

Επενδυτής στα ξενοδοχεία η Sierra

RE+D magazine
10.04.2024

Κοινό σχήμα που θα επενδύει σε ξενοδοχεία ανακοίνωσαν η Sierra και η PGIM Real Estate, της PGIM (Prudential Financial) από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους επενδυτές χρέους, με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 200 δισ. δολάρια.

Στόχος της κοινοπραξίας είναι να αποκτήσει και να διαχειριστεί ενεργά ξενοδοχεία σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς με την υποστήριξη της Iberian Hospitality Solutions (IHSP) και να αναπτύξει στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση της αξίας τους. 

Με την κίνηση αυτή η Sierra κάνει ένα ακόμα βήμα στη διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου τόσο κλαδικά (φιλοξενία) όσο και από το είδος της επένδυσης (περιουσιακά στοιχεία φιλοξενίας με προστιθέμενη αξία) στοχεύοντας να αναπτύξει χαρτοφυλάκιο συνολικής αξίας (GAV) περί τα €200 εκατ.

Η πρώτη εξαγορά είναι ένα ξενοδοχείο στο κέντρο του Πόρτο  το οποίο έχει προγραμματιστεί να ανοίξει το δεύτερο εξάμηνο του 2024.