Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης στο Λιμάνι της Ραφήνας
Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης στο Λιμάνι της Ραφήνας

Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης στο Λιμάνι της Ραφήνας

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού €500.000 που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής.
RE+D magazine
13.03.2023

Ξεκινούν οι διαδικασίες αναβάθμισης του Λιμανιού της Ραφήνας προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια του Λιμένα ιδιαίτερα στο πλαίσιο του αυξημένου ρυθμού που παρουσιάζει ο τουρισμός κρουαζιέρας.

Την σχετική προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας (Ο.Λ.Ρ. ) Σπ. Χρυσοφώτης. 

 Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής με αντικείμενο την «Αναδιάταξη προβλητών και την αποκατάσταση προστασίας ποδός  των προβλητών 3 έως 9», για λογαριασμό της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε

Στις εργασίες αναβάθμισης περιλαμβάνεται:

  • Η επισκευή των ύφαλων τμημάτων των κρηπιδοτοίχων και λοιπών κατασκευών στο μέτωπο παραβολής των πλοίων.
  • Η αποκατάσταση του ωφέλιμου βάθους στον λιμένα (τουλάχιστον 7,50m), ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον, κατά το δυνατόν, νέες υποσκαφές στα κρηπιδώματα ή/και στους τεχνητούς ογκολίθους προστασίας ποδός.  
  • Η αναδιάταξη των προβλητών/θέσεων παραβολής των πλοίων ώστε να δημιουργηθούν προβλήτες με πλάτος της τάξης των 28-30m, στους οποίους να ελλιμενίζονται/πρυμνοδετούν με ασφάλεια τα συμβατικά και τα ταχύπλοα πλοία που έχουν ως λιμένα αφετηρίας την Ραφήνα.

Το έργο θα δημοπρατηθεί από τη Περιφέρεια Αττικής και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα.