Έργα ύψους €53,5 εκατ. εγκρίθηκαν για το Λασίθι
Έργα ύψους €53,5 εκατ. εγκρίθηκαν για το Λασίθι

Έργα ύψους €53,5 εκατ. εγκρίθηκαν για το Λασίθι

Πρόκειται για τα φράγματα Μπραμιανού και Μύρτου καθώς και αντιπλημμυρικά έργα.
RE+D magazine
30.11.2022

Το ποσό των €53.500.000(με Φ.Π.Α.) ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τα έργα στα φράγματα Μπραμιανού και Μύρτου στο Λασίθι

Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης των έργων των φραγμάτων Μπραμιανού και Μύρτου ορίζεται ο ΤΟΕΒ Ιεράπετρας και για τα αντιπλημμυρικά έργα Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης ορίζεται η Περιφέρεια Κρήτης-ΠΕ Λασιθίου. 

Η Περιφέρεια Κρήτης-ΠΕ Λασιθίου διατηρεί στο ακέραιο και ασκεί στο σύνολο τις αρμοδιότητες αντιπλημμυρικής προστασίας του Ν.3852/2010, ήτοι έργα και μελέτες επεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας, συντήρηση, καθαρισμό και αστυνόμευσης των ρεμάτων, μέχρι την εγκατάσταση του αναδόχου του ως άνω έργου. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι την αρμοδιότητα επεμβάσεων, αστυνόμευσης και καθαρισμού και των κλειστών τμημάτων των ρεμάτων θα έχει η Περιφέρεια, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Ν.3852/2010 δεν υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ ανοικτών και κλειστών (διευθετημένων) ρεμάτων.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην:

(Α) Κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών φράγματος Μπραμιανού: 

 • Όργανα παρακολούθησης του φράγματος Μπραμιανού . 
 • Κατασκευή περιμετρικής οδού στον ταμιευτήρα του φράγματος Μπραμιανού, μήκους 7.612 μ. 
 • Συμπληρωματικές εργασίες Η/Μ και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου στο φράγμα. 
 •  Κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς νερού από υδροληψία Καλαμαυκιανοώ στον ταμιευτήρα Μπραμιανού μήκους 2.545 μ. 
 • Κατασκευή κτιρίου αναψυχής - εστίασης συνολικής επιφάνειας 225 τ.μ. και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ταμιευτήρα Μπραμιανοά.

(Β) Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων: 

 • Κατασκευή έργων διευθέτησης ρ. Μπραμιανού μήκους περίπου 2,2χλμ καθώς και έργα συγκράτησης φερτών επί της κοίτης του ρέματος Μπραμιανού ανάντη του ταμιευτήρα.
 • Κατασκευή έργων διευθέτησης ρ. Διαβατών και συμβαλλόντων ρεμάτων συνολικού μήκους 2.884 μ. 
 • Κατασκευή όμβριων δικτιών σε περιοχές του οικισμού Γρα Λυγιάς.

(Γ) Κατασκευή φράγματος Μύρτου: 

 • Κατασκευή του φράγματος Μύρτου και παραλίμνιας οδού. Πρόκειται για χωμάτινο φράγμα, ύψους 38,00 m. από τη θεμελίωση του πυρήνα, μήκους 350 m και πλάτους στέψης 10,00 m. με κεντρικό αδιαπέραστο πυρήνα. 
 • Κατασκευή αντλιοστασίου ανύψωσης (Α1). 
 • Έργα Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίου (Α1) ανύψωσης στη δεξαμενή (Α3) του αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές Μύρτου στον ταμιευτήρα Μπραμιανού . 
 • Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού . 
 • Εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ελέγχου των έργων του φράγματος Μπραμιανού, του φράγματος Μύρτου και της δεξαμενής (Δ3).