Εργασίες οδικού ηλεκτροφωτισμού ύψους €193.033 στην Φωκίδα
Εργασίες οδικού ηλεκτροφωτισμού ύψους €193.033 στην Φωκίδα

Εργασίες οδικού ηλεκτροφωτισμού ύψους €193.033 στην Φωκίδα

RE+D magazine
10.06.2024

Στο στάδιο της υλοποίησης βρίσκεται πλέον το έργο: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φωκίδας», αρχικού προϋπολογισμού 193.033 ευρώ

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και συμπλήρωση τμημάτων του οδικού ηλεκτροφωτισμού σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας, έτσι ώστε ο ηλεκτροφωτισμός να βρίσκεται πάντα σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

Η αντικατάσταση φθαρμένου ή κατεστραμμένου υλικού, γίνεται με άλλο καινούργιο το οποίο είναι ίδιο με το αντικατεστημένο, εκτός αν κρίνει διαφορετικά το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, που επιβλέπει τις εργασίες.