Εργο αντιπλημμυρικής προστασίας στην Φωκίδα
Εργο αντιπλημμυρικής προστασίας στην Φωκίδα

Εργο αντιπλημμυρικής προστασίας στην Φωκίδα

Η περιοχή υλοποίησης του έργου είναι -κατά τμήμα- εντός του παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας.
RE+D magazine
10.07.2024

Ξεκινά το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 270.000 ευρώ.

Η περιοχή υλοποίησης του έργου είναι -κατά τμήμα- εντός του παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας και συγκεκριμένα στην κοίτη του χειμάρρου Υλαίθου, όπου έχουν κατασκευαστεί θυροφράγματα για την άρδευση των ελαιοκτημάτων της ευρύτερης πεδινής περιοχής του ελαιώνα.

Αναλυτικά προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

  • Καθαρισμός της κοίτης του υδατορέματος πλησίον των θυροφραγμάτων.
  • Επιμελής καθαρισμός των θυροφραγμάτων και συντήρηση ή επισκευή των μηχανισμών τους, ώστε να είναι λειτουργικά.
  • Καθαρισμός, συντήρηση ή επισκευή αρδευτικών τσιμενταυλάκων.
  • Συντήρηση, επισκευή, αλλά και διάνοιξη χωμάτινων αρδευτικών αυλάκων, σε θέσεις και μήκος που θα υποδείξουν οι υπηρεσίες.
  • Κατασκευή συρματοκιβωτίων.