Έργο του ΒΟΑΚ ύψους €10,18 εκατ. αναλαμβάνει η Δομική Κρήτης
Έργο του ΒΟΑΚ ύψους €10,18 εκατ. αναλαμβάνει η Δομική Κρήτης

Έργο του ΒΟΑΚ ύψους €10,18 εκατ. αναλαμβάνει η Δομική Κρήτης

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εισηγμένης κατασκευαστικής ανέρχεται σε €49 εκατ.
RE+D magazine
14.02.2023

Το παρών θα δώσει στο μεγάλο έργο του ΒΟΑΚ η εισηγμένη εταιρεία Δομική Κρήτης.

Οπως ανακοίνωσε την 9η Φεβρουαρίου 2023, υπέγραψε με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ14), Σύμβαση κατασκευής Δημόσιου Έργου συνολικής αξίας €10.187.584,60 (με τον Φ.Π.Α) για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ-ΠΕΤΡΕΣ του Β.Ο.Α.Κ.».

Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 49 εκατομμυρίων ευρώ.