Ευρωσύμβουλοι – KANTOR τεχνικοί σύμβουλοι για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021
Ευρωσύμβουλοι – KANTOR τεχνικοί σύμβουλοι για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Ευρωσύμβουλοι – KANTOR τεχνικοί σύμβουλοι για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

RE+D magazine
29.06.2022

Υπογράφηκε την περασμένη βδομάδα (24/06) η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και της ένωσης εταιριών «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. – KANTOR Α.Ε.», με την οποία το ΤΕΕ αναθέτει την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Τεχνική Υποστήριξη της υλοποίησης της Δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021».

Το ύψος της σύμβασης, είναι €7.440.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης 100%. 

Το έργο περιλαμβάνει τρεις φάσεις:

Φάση Α: Πλήρης διοικητικός έλεγχος των ηλεκτρονικών φακέλων (~50.000) των τελικών αποδεκτών

Περιλαμβάνει τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων των ακινήτων για την υπαγωγή και τον πλήρη έλεγχο δικαιολογητικών, πιστοποιητικών, παραστατικών και λοιπών εγγράφων για την τελική εκταμίευση των κινήτρων

Φάση Β: Helpdesk για την εξυπηρέτηση του κοινού

Περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσίας Υποδοχής Κλήσεων με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της παροχής έγκυρης πληροφόρησης καθώς και άμεσης υποστήριξης στους καλούντες και εμπλεκόμενους επαγγελματίες όσον αφορά την ένταξή τους ή την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. 

Φάση Γ: Υποστήριξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος 

Αντικείμενο της Φάσης Γ είναι η υποστήριξη της λειτουργίας και η εποπτεία του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος επιδότησης ενεργειακής αναβάθμισης (“Νέο Εξοικονομώ”), το οποίο ανήκει κατά κυριότητα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 28/04 τα αρχικά αποτελέσματα υποβολών , βάσει των οποίων υποβλήθηκαν 87.246 αιτήσεις μονοκατοικιών/μεμονωμένων διαμερισμάτων, εκ των οποίων οι 40.012 χαρακτηρίστηκαν ως αρχικά επιλέξιμες και οι 47.234 ως επιλαχούσες. Για τις αρχικά επιλέξιμες αιτήσεις, στις 20/5/2022 ξεκίνησε και η περίοδος υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, η οποία λήγει στις 19/7/2022.


TEE