Οι φιλόδοξοι "πράσινοι" στόχοι του ομίλου Fourlis
Οι φιλόδοξοι "πράσινοι" στόχοι του ομίλου Fourlis

Οι φιλόδοξοι "πράσινοι" στόχοι του ομίλου Fourlis

Μέσα από την Έκθεση αποτυπώνεται η δέσμευση του Ομίλου για την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων της ευρύτερης στρατηγικής του στο πλαίσιο των οικονομικών, κοινωνικών, εταιρικών και περιβαλλοντικών του επιδράσεων.
RE+D magazine
30.11.2023

Ο Όμιλoς FOURLIS, δημοσίευσε για 14η συνεχόμενη χρονιά την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας, για το οικονομικό έτος 2022.

Η έκθεση περιλαμβάνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Ομίλου στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας (ESG). Μέσα από την Έκθεση αποτυπώνεται η δέσμευση του Ομίλου για την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων της ευρύτερης στρατηγικής του στο πλαίσιο των οικονομικών, κοινωνικών, εταιρικών και περιβαλλοντικών του επιδράσεων. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, για πρώτη φορά καταγράφεται το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τις εταιρείες του Ομίλου FOURLIS στην Ελλάδα καθώς και η μείωση των αποβλήτων τροφίμων στα εστιατόρια των καταστημάτων ΙΚΕΑ, κατά 26 τόνους, που αντιστοιχούν σε 111 τόνους CO2e και 65.055 γεύματα.

Η έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα Σύνταξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης GRI Standards 2021, με στοιχεία από δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2022), ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την Αναφορά Προόδου (“Communication on Progress”) ως προς την τήρηση των  δέκα Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, της μεγαλύτερης διεθνούς εθελοντικής πρωτοβουλίας για την υπεύθυνη επιχειρηματική δράση, την οποία ο Όμιλος FOURLIS προσυπογράφει από το 2008. Ο Όμιλος αποτελεί, επίσης, ιδρυτικό μέλος του δικτύου UN GLOBAL COMPACT HELLAS.

Η Έκθεση απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου FOURLIS και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την προσέγγιση και τις επιδόσεις του Ομίλου στα θέματα αυτά. Την ευθύνη για τη δημιουργία της είχε η Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS. H Έκθεση έλαβε εξωτερική διασφάλιση (limited assurance) από το Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος.  Τον σχεδιασμό του εντύπου επιμελήθηκε η εταιρεία The Nomad Design Tribe.