Γέμισαν τα ταμεία τους οι επιχειρήσεις το 2022
Γέμισαν τα ταμεία τους οι επιχειρήσεις το 2022
  Data Data

Γέμισαν τα ταμεία τους οι επιχειρήσεις το 2022

Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι εταιρίες του κλάδου Καταλυμάτων και Εστίασης.
RE+D magazine
14.02.2023

Στα €461.242.602 χιλ. διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων για το έτος 2022 σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 35,5% σε σχέση με το 2021 που είχε ανέλθει σε €340.283.110 χιλ.

Οπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 51,8%, μεταξύ των ετών 2022 και 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, ενώ τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 2,2% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα. 

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2022 ήταν 125.212.894 χιλ. ευρώ, υψηλότερος κατά 24% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2021, που είχε διαμορφωθεί σε 100.967.883 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση, κατά 35,1%, ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης, κατά 4%

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2022 ανήλθε σε 40.079.122 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 30,2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021, που είχε ανέλθει 30.779.587 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές, κατά 33,5% και τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης, κατά 2,1%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία κατά 16,3%.