Γέμισαν τα ταμεία των επιχειρήσεων το α' τρίμηνο του 2022
Γέμισαν τα ταμεία των επιχειρήσεων το α' τρίμηνο του 2022
  Data Data

Γέμισαν τα ταμεία των επιχειρήσεων το α' τρίμηνο του 2022

Την μεγαλύτερη άνοδο του τζίρου παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστάισης.
RE+D magazine
14.06.2022

Ανοδικά κατά 22,2 δισ. ευρώ ή 33,5% κινήθηκε ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας το α' τρίμηνο 2022 σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα, για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το α' τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 88.283.509 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 33,5% σε σχέση με το α' τρίμηνο 2021, που είχε ανέλθει σε 66.112.030 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία» κατά 315,1%, ενώ τη μικρότερη παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Ενημέρωση και επικοινωνία» κατά 5,3%. 

Παράλληλα, για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2022 ανήλθε σε 27.176.044 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 31,6% σε σχέση με τον Απρίλιο 2021, που είχε ανέλθει σε 20.654.601 χιλ. ευρώ. 

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης» κατά 272,6%, ενώ τη μικρότερη παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα» κατά 2,6%. Από την άλλη πλευρά, τη μεγαλύτερη μείωση, κατά 17,7%, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Ορυχεία και λατομεία».