Η "ακτινογραφία" του σχεδίου των τραπεζών για τη στήριξη των δανειοληπτών
Η "ακτινογραφία" του σχεδίου των τραπεζών για τη στήριξη των δανειοληπτών

Η "ακτινογραφία" του σχεδίου των τραπεζών για τη στήριξη των δανειοληπτών

Οι ρυθμίσεις δανείων μέσα από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, η θέση των τραπεζών είναι ότι θα τρέξουν με πιο γρήγορους ρυθμούς, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση
RE+D magazine
12.12.2022

Το "χάσμα" μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εκτιμάται ότι θα "γεφυρώσει" το σχέδιο των τραπεζών το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απέχει πολύ από τις επιδιώξεις του οικονομικού επιτελείου.

Η πρόταση των τραπεζών για τα ενήμερα δάνεια είναι να δημιουργήσουν ένα κοινό ταμείο μέσα από το οποίο θα χρηματοδοτείται το 50% της επιπλέον δόσης που έχει προκληθεί από την αύξηση των επιτοκίων. Δεν έχει καταστεί σαφές εάν θα προτείνεται το υπόλοιπο 50% να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή εκεί να εξαντλείται η στήριξη των δανειοληπτών. Ως επιτόκιο αναφοράς θα ορίζεται αυτό που ίσχυε τον Ιούλιο του 2022 και η χρονική διάρκεια των στήριξης των ενήμερων δανειοληπτών θα είναι 12μηνη, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου. 

Τα κριτήρια για την επιδότηση θα είναι ανάλογα με εκείνα που ίσχυσαν στο ΓΕΦΥΡΑ 1. Με βάση αυτά το οικογενειακό εισόδημα ορίζεται στις 21.000 ευρώ και η αξία της ακίνητης περιουσίας να ανέρχεται σε 180.000 ευρώ. Εφόσον ισχύσουν τα παραπάνω εκτιμάται ότι η περίμετρος αυτών που θα περιλάβει το πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τις 30.000 δανειολήπτες και η αξία του ανεξόφλητου υπολοίπου δεν υπερβαίνει 2,5 δισ. ευρώ.

Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το κόστος της εθελοντικής παρέμβασης των τραπεζών δεν θα υπερβαίνει τα 40 έως 50 εκατ. ευρώ. Στην ίδια πρόταση, δικαιούχοι θα είναι όλοι εκείνοι που έχουν ενήμερο στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου, ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων, ανεξάρτητα εάν το δάνειο παραμένει στην τράπεζα ή έχει πουληθεί μέσω τιτλοποίησης σε κάποιο SPVs.

Σε ό,τι αφορά στις ρυθμίσεις δανείων μέσα από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, η θέση των τραπεζών είναι ότι θα τρέξουν με πιο γρήγορους ρυθμούς, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση, περίπου ένα δισ. ευρώ μέσα στο προσεχές διάστημα με την εντατικοποίηση της αποδοχής των προτάσεων που έχουν γίνει από τους δανειολήπτες. 

Τα δύο άλλα θέματα είναι η μείωση των προμηθειών οι οποίες δρομολογούνται από τις τράπεζες και θα γίνει παρουσίαση του σχεδιασμού που θα εστιάζεται στο IRIS που τρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα μέσα από το web banking. Αναφορικά με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων, ήδη έχει ξεκινήσει η αύξησή τους και είναι πολύ πιθανό στην συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σχεδόν όλες οι τράπεζες να το έχουν πράξει σε ένα βαθμό τουλάχιστον. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλα τα ζητήματα, ειδικά σε αυτό της στήριξης των συνεπών δανειοληπτών, προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή του προγράμματος από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.