Η Arbitrage αποκλειστικός εκπρόσωπος της Colliers στην Ελλάδα
Η Arbitrage αποκλειστικός εκπρόσωπος της Colliers στην Ελλάδα

Η Arbitrage αποκλειστικός εκπρόσωπος της Colliers στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Arbitrage θα δημιουργήσει μια νέα επιχείρηση, την Colliers Greece.
RE+D magazine
02.02.2023

Την συμφωνία συνεργασίας και αποκλειστικής εκπροσώπησης στην Ελλάδα με την Colliers International ανακοίνωσε η Arbitrage Real Estate.

Οπως λέει σε ανακοίνωσή της στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Arbitrage θα δημιουργήσει μια νέα επιχείρηση, την Colliers Greece, για την εκπροσώπηση της επωνυμίας Colliers και για την παροχή εξειδικευμένων εμπορικών υπηρεσιών στην χώρα μας.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει η Colliers Greece περιλαμβάνουν την εταιρική εκπροσώπηση, την επενδυτική διαμεσολάβηση και τη συναλλακτική μεσιτεία, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και ακίνητης περιουσίας, τις εκτιμήσεις ακινήτων, την έρευνα αγοράς αλλά και γενικότερες υπηρεσίες κεφαλαιαγορών – υπηρεσίες που ήδη παρέχονται με επιτυχία από την Arbitrage εδώ και καιρό σε κορυφαίους τοπικούς και διεθνείς πελάτες. 

Να σημειωθεί ότι η εξυπηρέτηση των REO και των ενυπόθηκων ακινήτων NPL χαρτοφυλακίων θα παραμείνει υπό την επωνυμία της Arbitrage, καθώς υπάρχει η πρόθεση να αναπτυχθεί ως ξεχωριστή επιχειρηματική δραστηριότητα είτε ανεξάρτητα ή μέσω κοινοπραξιών με επενδυτές, χρηματοδότες και άλλα ειδικού σκοπού σχήματα.

Η Arbitrage θα αρχίσει άμεσα τις διαδικασίες ίδρυσης της νέας θυγατρικής εταιρείας, Colliers Greece, η οποία θα προσφέρει τις συμφωνημένες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας την επωνυμία, τη βάση δεδομένων και το διεθνές δίκτυο της Colliers. Παράλληλα, θα συνεχίσει να παρέχει υπό την επωνυμία της τις τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες της (συμπ. υπηρεσιών τεχνικής αξιολόγησης και πολεοδομικής ωρίμανσης, κατάρτισης προϋπολογισμού και ελέγχου κόστους έργων) και τις υπηρεσίες διαχείρισης και εμπορικής ανάπτυξης έργων ακίνητης περιουσίας.