Η Attica Bank επαναποκτά τα junior notes της τιτλοποίησης «Metexelixis»
Η Attica Bank επαναποκτά τα junior notes της τιτλοποίησης «Metexelixis»

Η Attica Bank επαναποκτά τα junior notes της τιτλοποίησης «Metexelixis»

Με τελικό στόχο την υλοποίηση της πλήρους αποεπένδυσης της Τράπεζας από την εν λόγω τιτλοποίηση.
RE+D magazine
12.04.2023

Τη συμφωνία για την επαναπόκτηση των junior notes της τιτλοποίησης "Metexelixis" ανακοίνωσε η Attica Bank.

Σημειώνεται οτι η Attica Bank ξεκίνησε τις διαδικασίες πώλησης των τιτλοποίσεων Astir 1 και Metexelixis, συνολικού ύψους 1 δις ευρώ. Η τιτλοποίηση Astir 1, ύψους 320 εκατ ευρώ, περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια με εξασφαλίσεις, ενώ η τιτλοποίηση Metexelixis περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ονομαστικής αξίας 700,5 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η τράπεζα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Πλάνου  και αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας την εγκριθείσα Στρατηγική Διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, έχει έρθει σε συμφωνία για την επαναπόκτηση στο παρόν στάδιο του ομολόγου κατώτερης εξοφλητικής σειράς (junior note) της τιτλοποίησης “Metexelixis”, με τελικό στόχο την υλοποίηση της πλήρους αποεπένδυσης της Τράπεζας από την εν λόγω τιτλοποίηση.