Η Βασιλική Σκούμπα νέο εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της Attica Bank
Η Βασιλική Σκούμπα νέο εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της Attica Bank

Η Βασιλική Σκούμπα νέο εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της Attica Bank

Η θητεία του Δ.Σ ισχύει έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2023.
RE+D magazine
09.02.2023

Τη Βασιλική Σκούμπα εξελέγη από το διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank ως νέο εκτελεστικό του μέλος, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας. Η εκλογή του νέου μέλους ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του δ. σ. έως την 1η Σεπτεμβρίου 2023.

H Βασιλική Σκούπα εντάχθηκε στο δυναμικό της Attica Bank τον Απρίλιο του 2022 ως Σύμβουλος Διοίκησης, και πρόσφατα ανέλαβε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Chief Financial Officer)της τράπεζας. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

3. Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. Βασιλική Σκούμπα του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος

5. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ο ορισμός αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Τράπεζας να διατηρηθεί ως έχει αποφασιστεί και περιγράφεται στο με αριθμό 1402/02-02-2023 πρακτικό Δ.Σ.

Η σύνθεση των Επιτροπών του Δ.Σ. διατηρείται ως έχει.