Ο πρώτος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της Noval Property
Ο πρώτος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της Noval Property

Ο πρώτος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της Noval Property

Η εταιρεία δημιουργεί πολλαπλασιαστική αξία για τους ανθρώπους της, τους μετόχους, τους συνεργάτες της, την ελληνική οικονομία και την κοινωνία συνολικά.
RE+D magazine
05.07.2022

Τον πρώτο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, δημοσίευσε η Noval Property επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στις περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις και σηματοδοτώντας την αναγνώριση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης ως κεντρικού άξονα της στρατηγικής της, που διέπει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και συνολικά όλες τις λειτουργίες της.