Η Colliers εξαγοράζει τη συμβουλευτική εταιρεία Pangea
Η Colliers εξαγοράζει τη συμβουλευτική εταιρεία Pangea

Η Colliers εξαγοράζει τη συμβουλευτική εταιρεία Pangea

Πως θα γίνει η συγχώνευση των εταιρειών σε Σουηδία και Νορβηγία.
RE+D magazine
08.09.2022

Η Colliers συμφώνησε να αποκτήσει έλεγχο στην Pangea Property Partners, μια συμβουλευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε Σουηδία και Νορβηγία.

Η Pangea θα συγχωνευθεί με τις υφιστάμενες δραστηριότητές της Colliers στη Σουηδία και θα ιδρύσει μια νέα επιχείρηση που ανήκει στην εταιρεία Colliers στη Νορβηγία.

Οι εταίροι της Pangea, μαζί με την υπάρχουσα ηγετική ομάδα της Colliers Sweden, θα διατηρήσουν ένα σημαντικό μετοχικό μερίδιο στη νέα επιχείρηση στο πλαίσιο του μοντέλου συνεργασίας της Colliers.

Η Pangea Property Partners, η οποία ιδρύθηκε το 2009, είναι μια ανεξάρτητη σκανδιναβική εταιρεία εταιρικής χρηματοδότησης, χρηματοδότησης έργων και συμβουλευτικών υπηρεσιών που εστιάζει στον τομέα των ακινήτων. Οι συνδυασμένες δραστηριότητες θα προσφέρουν μια πλήρη σειρά υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για χρηματιστήρια, παροχή συμβουλών για αγορά χρέους, χρηματοδότηση έργων, χρηματοδοτική μίσθωση και μεσιτεία πωλήσεων, αποτιμήσεις και διαχείριση έργων.