Η EDPR εξασφαλίζει PPAs για χαρτοφυλάκιο ηλιακής ενέργειας 425 MW στις ΗΠΑ
Η EDPR εξασφαλίζει PPAs για χαρτοφυλάκιο ηλιακής ενέργειας 425 MW στις ΗΠΑ

Η EDPR εξασφαλίζει PPAs για χαρτοφυλάκιο ηλιακής ενέργειας 425 MW στις ΗΠΑ

Το χαρτοφυλάκιο ηλιακής ενέργειας περιλαμβάνει τρία έργα με αναμενόμενη εμπορική λειτουργία το 2024.
RE+D magazine
27.04.2022

Η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, εξασφάλισε συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) για την πώληση της πράσινης ενέργειας που παράγεται από ένα χαρτοφυλάκιο ηλιακής ενέργειας 425 MWac στις ΗΠΑ.

Το χαρτοφυλάκιο ηλιακής ενέργειας περιλαμβάνει τρία έργα με αναμενόμενη εμπορική λειτουργία το 2024. Πρόκειται για ένα έργο 175 MWac που βρίσκεται στην κομητεία Mississippi του Arkansas, ένα έργο 100 MWac που βρίσκεται στην κομητεία Madison του Mississippi και ένα έργο 150 MWac που βρίσκεται στην κομητεία Randolph της Indiana.

Ο Miguel Stilwell d'Andrade, Διευθύνων Σύμβουλος της EDP & EDPR, εξηγεί: «Η εξασφάλιση αυτών των PPAs ενισχύει την παρουσία μας σε μια στρατηγική αγορά για την εταιρεία, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ του χαρτοφυλακίου μας. Διαθέτουμε ένα σταθερό σχέδιο ανάπτυξης στη χώρα αυτή, συμβάλλοντας όχι μόνο στην ενεργειακή μετάβαση, αλλά και στη στήριξη των εταιρειών για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητάς τους και την παροχή οικονομικών και κοινωνικών οφελών στις τοπικές κοινότητες των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.»

Με αυτά τα PPAs, η EDPR συνεχίζει να αυξάνει την τεχνολογική της διαφοροποίηση με εξασφαλισμένη δυναμικότητα 4,2 GW στον τομέα της ηλιακής ενέργειας και συνολική εξασφαλισμένη δυναμικότητα της τάξης των 9,3 GW για το 2021-25.

Η επιτυχία της EDPR στην εξασφάλιση νέων PPAs ενισχύει το προφίλ χαμηλού κινδύνου και την αναπτυξιακή της στρατηγική που βασίζεται στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών έργων με μακροπρόθεσμη προοπτική, προωθώντας την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές.